Роздрукувати сторінку

Критерії громадського прогресу, як навчальна дисципліна

« Назад

Прогрес (від лат. Рrogressus - рух вперед) - це такий напрямок розвитку, що характеризується переходом від нижчого до вищого, від менш досконалого до більш досконалого.

Громадський прогрес означає, в найзагальнішому визначенні, рух суспільства вперед, від менш досконалих до більш досконалих способів і форм життєдіяльності.

громадський-розвиток

Курс Критерії громадського прогресу – це філософська дисципліна, яка вивчає ознаки, якості та характеристики громадського прогресу.

Метою курсу Критерії громадського прогресу є розгляд та аналіз критеріїв прогресу суспільства та виявлення на їх основі концептуальних, ідеологічних і практичних протиріч соціуму.

Критерії-громадського-прогресу

Завдання дисципліни Критерії громадського прогресу:

- ознайомитися із суттю понять «прогрес», «регрес», «громадський прогрес», «критерії громадського прогресу»;

- виділити особливості прогресу;

- проаналізувати історичний розвиток і еволюцію поглядів на поняття громадського прогресу та визначення його критеріїв;

- розглянути підходи до проблеми критеріїв суспільного прогресу у філософії;

- ознайомитися із загальними критеріями, які стосуються характеристики історичного прогресу всього людства і приватними, які характеризують історію країни, народу, класу;

- висвітлити традиційні и гуманістичні критерії громадського прогресу;

- виділити та охарактеризувати основні критерії громадського прогресу:

1) якість і кількість вироблених матеріальних і духовних благ, і відповідність їх потребам та інтересам людей;

2) рівень розвитку продуктивних сил і співвідношення їх з виробничими відносинами (ступінь конфліктності);

3) характер і зміст науково-технічного прогресу;

4) наявність або відсутність негативних наслідків (глобальних, локальних);

5) якість функціонування політико-правової системи, ступінь суперечливості з суспільством і соціальним статусом особистості (рівень забезпеченості прав і свобод);

6) стан демократії, гуманізму, визначення людини основною і кінцевою метою всього розвитку;

7) розвиненість духовної сфери суспільства;

8) рівень соціального захисту громадян, гарантій отримання освіти, гідної роботи і т. п.;

9) середня тривалість життя тощо;

У результаті вивчення дисципліни Критерії громадського прогресу студент повинен знати:

– головні проблеми визначення критерій громадського прогресу;

– основні ідеї критерій світової та вітчизняної філософської думки, історію їх становлення;

– основні закони, категорії, поняття і принципи громадського прогресу;

– функції критерій громадського прогресу у соціальному, науковому та практичному пізнанні.

Необхідно також уміти:

– самостійно аналізувати факти, явища та процеси в сфері громадського прогресу у їх діалектичному взаємозв’язку та з урахуванням змін, що відбуваються у світі й країні.

курс-Критеріх-громадського-прогресу

Таким чином, курс Критерії громадського прогресу знайомить студентів особливостями та ознаками розвитку суспільства, критеріями його якісних змін і показників.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!