Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Теорії та методики роботи з дитячим хореографічним колективом

Теорії та методики роботи з дитячим хореографічним колективом, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення методики організації і управління діяльністю дитячого колективу хореографічної спрямованості займає важливе місце серед дисциплін напрямку Мистецтво.

Цілі опанування дисципліни:

- оволодіння методикою роботи з учасниками дитячого хореографічного колективу.

викладання-хореографічних-дисциплін

Для освоєння дисципліни «Теорії та методики роботи з дитячим хореографічним колективом» студенти використовують знання, вміння, способи діяльності та установки, сформовані в ході вивчення дисциплін «Вікова анатомія, фізіологія і гігієна», «Педагогіка», «Психологія», «Теорія і методика викладання хореографічних дисциплін», «Аналіз музично-танцювальних форм», «Взаємодія школи та сучасної сім'ї», «Дитячий танець», «Інноваційні педагогічні технології», «Класичний танець та методика його викладання», «Конфлікти в педагогічній діяльності», «Музична психологія», «Народно-сценічний танець та методика його викладання», «Педагогічна та організаційно-творча робота з хореографічним колективом», «Педагогічна підтримка музично обдарованих дітей», «Педагогічне спілкування та невербальна комунікація», «Профілактика та подолання стресових ситуацій», «Психолого-педагогічна діагностика», «Ритміка і танець», «Сучасні технології оцінювання навчальних досягнень учнів», «Сучасний танець та методика його викладання», «Теорія та історія хореографічного мистецтва», «Тренінг професійного саморозвитку вчителя», «Економіка освіти».

Освоєння даної дисципліни є необхідною основою для подальшого вивчення дисциплін «Напрямки сучасної хореографії», «Педагогічна та організаційно-творча робота з хореографічним колективом», «Теорія, методика і практика дуетного танцю».

У результаті освоєння дисципліни випускник повинен володіти наступними компетенціями:

– здатність здійснювати навчання, виховання і розвиток з урахуванням соціальних, вікових, психофізичних та індивідуальних особливостей, у тому числі особливих освітніх потреб учнів;

– здатність організовувати співпрацю студентів, підтримувати активність та ініціативність, самостійність учнів, розвивати їх творчі здатності;

– здатність використовувати традиційні та інноваційні технології хореографічної освіти у своїй професійній діяльності.

сучасна-хореографія

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

– тенденції розвитку хореографічної педагогіки, методичні основи створення власних творчих продуктів в області хореографії, специфіки професійної діяльності педагога-хореографа в різновікових групах танцювального колективу;

– закономірності росту і розвитку дитячого організму;

– основні форми, прийоми і методи педагогічної та організаційної роботи з хореографічним колективом;

– методологічні принципи, методи, прийоми і засоби організації навчально-виховного і творчого процесу в дитячому хореографічному колективі;

– тенденції розвитку хореографічної педагогіки і методики створення власних творчих продуктів в області хореографії;

– використовувати просторову композицію, пластичний мотив, танцювальний текст, форму танцю для постановки хореографічного твору різних вікових груп відповідно до законів педагогіки і психології.

-- Вміти:

– порівнювати за зразком ефективність традиційних та інноваційних технологій розвитку виконавської майстерності студентів з різних хореографічних дисциплін, навичками використання потенціалу танцювально-виконавської діяльності в особистісно-творчому розвитку учнів у процесі хореографічної освіти;

– використовувати просторову композицію, пластичний мотив, танцювальний текст, форму танцю для постановки хореографічного твору різних вікових груп відповідно до законів педагогіки і психології;

– складати календарно-тематичні, поурочні плани роботи колективу, навчальні та концертні програми, створювати хореографічні твори дитячої тематики, у відповідності з віковими і психологічними особливостями учасників колективу;

– складати і ставити навчальні етюди, танцювальні номери, композицій для дітей;

– грамотно виконувати лексичний матеріал основних хореографічних напрямків з урахуванням їх стилістики.

-- Володіти

– організаційно-педагогічною технікою керівництва дитячим хореографічним колективом та методикою створення хореографічних композицій дитячої тематики;

– здатність створювати сюжетні хореографічні твори, з урахуванням соціальних, вікових, психофізичних та індивідуальних особливостей дітей;

– навичками педагогічного керівництва та організаційно-творчої роботи художнього керівника хореографічного колективу, викладача;

– досвідом створення власних творчих продуктів для вирішення навчальних та художніх завдань, використовуючи можливості традиційних та інноваційних технологій хореографічної освіти.

Теорії-та-методики-роботи-з-дитячим-хореографічним-колективом

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гусєв Г.П., Богданов Г.Ф., Зацепіна К.С., Клімов А.А., Ріхтер К.Б., Толстая Н.М., Фарманянц Є.К. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи реферат з курсу «Теорії та методики роботи з дитячим хореографічним колективом» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!