Роздрукувати сторінку

Стилістика польської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

«Стилістика польської мови» - курс, який вивчається студентами з великим задоволенням, адже співпраця та дружба з Польщею з кожним роком зростає все більше.

Цілями освоєння дисципліни «Стилістика польської мови» є:

- підготовка фахівців, здатних вільно використовувати основні граматичні і лексико-фразеологічні засоби польської мови в рамках сучасної літературної норми в обсязі, що дозволяє в подальшому використовувати його як засіб спілкування в ситуаціях універсального та професійного типу, що відповідає компетенції володіння іноземною мовою;

- формування у студентів специфічних лінгвістичних та перекладацьких знань і навичок, що дозволяють професійно працювати з будь-якими, в тому числі багатоорганізованими текстами, написаними на польській мові;

- підготовка студентів до участі у польських наукових конференціях, семінарах та міжнародних програмах, а також проведення власних досліджень на основі польської мови, а також редагування наукових публікацій польською мовою.

засоби-польської-мови

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- співвідношення звукової та орфографічної форм польської мови;

- системи морфологічних і синтаксичних правил польської мови;

- лексику в обсязі, необхідному для реалізації компетенцій лінгвіста-бакалавра.

польська-мова

-- Вміти:

- практично застосовувати теоретичні знання граматики та лексики, тобто вміння розпізнавати граматичні форми при перекладі і відтворювати їх в активній мовленнєвій практиці в ході створення різних типів і видів текстів польською мовою;

- застосовувати отримані знання та навички у власній науково-дослідній діяльності (в тому числі, брати участь у наукових дискусіях, виступати з повідомленнями і доповідями, представляти матеріали власних досліджень в усній і письмовій формі, у тому числі з використанням комп'ютерних технологій);

- створювати тексти різних наукових жанрів за тематикою досліджень, що проводяться;

- користуватися різними двомовними і одномовними словниками польської мови;

- працювати з автентичним польським текстом побутового, загальногуманітарного змісту та/або профільного характеру (лінгвістичного, публіцистичного), включаючи можливість його аналізу, анотування та реферування;

- перекладати побутові, загальногуманітарні, а також професійно орієнтовані тексти як з польської мови на українську, так і з української мови на польську;

- навичками усної та письмової комунікації на польській мові на теми побутового, а також загальногуманітарного та спеціального (професійного) характеру;

- брати участь у послідовній реалізації індивідуального чи колективного проекту на польській мові.

Мати навички в області говоріння:

- робити усні повідомлення на заздалегідь задану тему по широкому колу питань суспільно-побутової тематики та пов'язаних з навчальною чи майбутньою професійною діяльністю.

В області письма:

- писати есе, доповіді, різнобічно висвітлюючи задану тезу або питання;

- вести ділову кореспонденцію;

- створювати тексти різних наукових жанрів за тематикою досліджень, що проводяться;

- вміти вести записи одержуваної інформації.

Стилістика-польської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Василевська Д., Кароляк С., Шапкіна О., Ананьєва Н., Тихомирова В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Стилістика польської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!