Роздрукувати сторінку

Вища освіта України та Болонський процес, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Вища освіта України та Болонський процес – вивчає історію започаткування Болонського процесу в провідних країнах світу та Україні, його суть, основні засади та особливості впровадження в Україні.

Предмет – процес навчання і освіти за Болонською Декларацією.

Вища-освіта-України-та-Болонський-процес

Мета – ознайомити студентів з основними технологіями навчального процесу та адаптацією навчання у вищих навчальних закладах України згідно вимог університету в Болоньї.

Завдання курсу:

- ознайомлення з основними принципами, завданнями, та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу;

- оволодіння способами та методами їх впровадження у вищу освіту України;

- засвоєння особливостей використання кредитно-модульної системи навчального процесу в університеті на основі (European Credit Transfer System) ECTS.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

- знати мету, завдання та документи Болонського процесу, етапи формування зони європейської вищої освіти;

- обґрунтовувати способи адаптації ECTS у вищу освіту України;

- вміти давати оцінку переваг і недоліків вищої освіти зарубіжних країн, складати інформаційні пакети вищого навчального закладу, орієнтуватися в шкалі оцінок ECTS.

Сфера реалізації набутих знань і навичок у майбутній професії: знання та навички з дисципліни можуть бути реалізовані при навчанні в аспірантурі, науковій діяльності, у майбутній професії викладача вищого навчального закладу.

Освіта займає одне з головних місць у сучасній Україні. І майбутнє держави залежить від того, яким шляхом рухається освіта і те, які орієнтири вона має у своєму розвитку.

Протягом останнього десятка років в педагогічних колах українських вузів обговорюється проблема кредитно-модульної системи (КМС). Навіть не проблема, а її виняткові переваги, позитивний досвід її застосування всіма, хто її застосовував. Впровадження такої системи прийнято називати болонським процесом.

Ця система передбачає побудову навчальної дисципліни з модулів, які умовно можна назвати частинами курсу або окремими темами. Студент з кожного модуля повинен бути оцінений, тобто потрібно засвоїти деяку частини навчального матеріалу і підтвердити результатами опитування, колоквіумів (добре забута форма з'ясування відносин між викладачем і студентом), контрольної роботи, доповіді, реферату і т.п.

Результати оцінювання враховуються при виставленні оцінки на екзамені. У просунутих варіантах закликають з таких модулів будувати гнучкі курси і навіть конструювати нові.

кредитно-модульна-система

У 2005 році Україна приєдналася до болонського процесу і прийняла Болонську Декларацію, яка передбачала багато змін в галузі освіти. Це означає, що наша країна стала частиною європейської системи вищої освіти. Варто зазначити важливий факт, що багато століть назад, у 1481 році, ректором одного з найстаріших університетів Європи в Болоньї був українець Юрій Котермак з Дрогобича. До того ж Острозька та Києво-Могилянська академії були перші навчальні заклади в Східній Європі, де навчалась молодь з різних країн.

Таким чином, навчальна дисципліна Вища освіта України та Болонський процес є відносно новою, вона почала впроваджуватись в українських вишах після приєднання України до болонського процесу (2005 р.). Болонська декларація передбачає реалізацію багатьох важливих ідей і змін. Які і повинні опанувати студенти при вивченні курсу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!