Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Методологія та методи збору соціологічної інформації (кількісні методи)

Методологія та методи збору соціологічної інформації (кількісні методи), як навчальна дисципліна

« Назад

Методологія та методи збору соціологічної інформації (кількісні методи) – вивчає теоретичні і методичні підходи до отримання емпіричного знання про стан, закономірності функціонування і розвитку масових соціальних явищ або процесів.

Курс служить основою для комплексу спеціалізованих і поглиблених курсів за методами збору емпіричних даних, з проблем вимірювання в соціології, методів обробки і математичного аналізу, а також з методичної специфіки галузевих соціологічних досліджень.

курс-Методологія-та-методи-збору-соціологічної-інформації-(кількісні-методи)

Дисципліна Методологія та методи збору соціологічної інформації (кількісні методи) має своєї метою сформувати методологічне мислення і дати методичні знання, необхідні для кваліфікованого проведення соціологічних досліджень за допомогою кількісних методів.

Для досягнення поставленої мети виділяються завдання курсу Методологія та методи збору соціологічної інформації:

- ознайомити з принципами і освоїти основні процедури науково дослідницької роботи соціолога;

- дати розуміння окремих видів соціологічного дослідження, можливості і обмеження їх застосування;

- дати знання про основні етапи аналізу кількісної соціологічної інформації;

- розкрити особливості організаційних процедур соціологічного дослідження, їх зміст і послідовність проведення;

- відпрацювати методологічні та методичні прийоми дослідження, необхідні в роботі соціолога;

- розвинути навички та закріпити вміння використання методу анкетування на практиці;

- розкрити систему кількісних методів, їх можливості і обмеження, відміну від якісних методів, техніку і процедури їх застосування в соціологічному дослідженні;

- дати уявлення про структуру соціологічного дослідження та специфіці діяльності соціолога на різних етапах його проведення: від постановки проблеми через розробку та апробацію методики збору і аналізу даних до підготовки звіту;

- сформувати знання і навички складання вибірки соціологічного дослідження;

- дати розуміння системи методу аналізу і обробки кількісних даних соціологічного дослідження, можливості і обмеження в застосуванні цих методів, їх взаємозв'язок з окремими видами соціологічного дослідження;

- дати огляд методичних та організаційних різновидів методів збору і аналізу емпіричних даних, що характеризують пізнавальні можливості цих методів і процедури обґрунтування їх адекватності типу дослідницьких завдань;

- розкрити методи, використовувані для узагальнення та подання даних соціологічного дослідження, структуру і логіку розробки наукового звіту.

Дисципліна відноситься до базової частини професійного циклу і є однією з основних професіональних дисциплін при підготовці соціологів, успішне освоєння якої значною мірою визначає становлення фахівця-соціолога, здатного проводити самостійні дослідження на високому рівні.

Методологія-та-методи-збору-соціологічної-інформації-(кількісні-методи)

Викладається для студентів другого курсу в 3-4 семестрах. Дана дисципліна є основною частиною дисциплінарного блоку, спрямованого на вивчення методів дослідження, і складається з декількох взаємопов'язаних дисциплін: «Методика і техніка соціологічного дослідження», «Планування вибіркових соціологічних обстежень», «Стратегія якісного дослідження».

Принциповим є взаємозв'язок викладання курсу Методологія та методи збору соціологічної інформації (кількісні методи) з блоком предметів, що стосуються аналізу даних з соціології: «Введення в теоретичну статистику», «Комп'ютерні технології в соціології», «Методи прикладної статистики для соціологів».

Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: «Основи соціології», «Бібліографія соціологічної літератури», «Комп'ютерні технології в соціології». Дисципліни, для яких дана дисципліна є попередньою: дисципліни професійного циклу, а також курсові, випускні кваліфікаційні роботи, виробнича і навчальна практики.

Отже, при вивченні курсу Методологія та методи збору соціологічної інформації студенти повинні ознайомитися з методикою збору соціологічної інформації за допомогою опитувань, її подальшою обробкою і аналізом, а також з технологією розробки програми кількісного дослідження.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!