Роздрукувати сторінку

Радянське і пострадянське кіно: історія культури, як навчальна дисципліна

« Назад

Поряд з теорією кіно і кінокритикою історія кіно є одним з основних розділів кінознавства. Як наукова дисципліна історія кіно ставить своїм завданням критично проаналізувати кінопроцес, узагальнити закономірності становлення кіномистецтва.

Мета курсу – ознайомити студентів з основними етапами і історичними періодами радянського і пострадянського кіно від перших кіносеансів у Росії до наших днів, основними проблемами формування художнього мислення в кіно, вузловими творчими біографіями і стильовими напрямками.

вітчизняний-кінематограф

Завдання освоєння дисципліни полягають у наступному:

- Ознайомити студентів з особливостями розвитку вітчизняного кінематографа, еволюцією ідеологічних установок і тих завдань, які ставилися перед кінематографами.

- Звернути увагу студентів на два періоди епохи "німого" кіно, дореволюційного і післяреволюційного.

- Показати наступність моральних пошуків кращих російських кінематографів у дореволюційному і післяреволюційному кіно.

- Загострити увагу студентів на "золотому" періоді вітчизняного кіно 20-х років.

- Показати вплив на естетику вітчизняного кіно технічних засобів (звук, оптика, колір та ін.).

- Акцентувати увагу студентів на вузлових моментах історії вітчизняного кіно, виявити їх взаємозв'язок з історичними етапами розвитку країни.

- Познайомити студентів з творчими біографіями видатних вітчизняних кінематографістів, з їх пошуками та знахідками.

Необхідно особливо прищепити студентам думку про те, що переглянуті фільми історії вітчизняного кіно не музейні реліквії, а джерело опанування професії.

історія-кіно

Відповідно до спеціальності «Режисура кіно і телебачення» дисципліна «Радянське і пострадянське кіно: історія культури» відноситься до базової частини циклу дисциплін світової та художньої культури.

«Радянське і пострадянське кіно: історія культури» передує вивченню багатьох дисциплін - "Історії зарубіжного кіно", "Кінооператорська майстерність", "Звукове рішення фільму", з якими дисципліна пов'язана самим безпосереднім чином.

Курс історії вітчизняного кіно необхідний для розширення світогляду та розуміння суті вузлових проблем, пов'язаних з професією режисера, в історичному контексті.

Компетенції учня, які формуються у результаті освоєння дисципліни:

- здатність набувати з великим ступенем самостійності нові знання, творчий досвід, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології;

- здатність критично переосмислювати набутий досвід, змінювати при необхідності профіль своєї професійної діяльності;

- здатність використовувати знання основних напрямів і етапів розвитку кінематографа і телебачення;

- здатність застосовувати для втілення творчих загальних основ теорії кіно і телебачення, закономірностей розвитку мистецтва, специфіку виражальних засобів різних видів мистецтва;

- здатність до осмислення розвитку кіномистецтва та телебачення в історичному контексті та у зв'язку з розвитком інших видів мистецтва і літератури, загальним розвитком гуманітарних знань, з філософськими, естетичними, релігійними ідеями конкретного історичного періоду;

- здатність до вироблення особистої позиції щодо пошуків в кінематографі, в області розвитку телебачення та інших видах мистецтва.

Радянське-і-пострадянське кіно-історія-культури

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Садуль Ж., Соболєв Р., Тепліц Є. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Радянське і пострадянське кіно: історія культури» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!