Роздрукувати сторінку

Практична граматика, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практична граматика – вивчає особливості і структуру граматичної будови англійської мови.

Мета курсу Практична граматика - забезпечити практичне засвоєння граматичного матеріалу з іноземної мови для здійснення міжкультурної комунікації в сфері основної професійної діяльності.

курс-Практична-граматика

Завдання курсу Практична граматика:

- розширення та поглиблення знань студентів по морфології і синтаксису англійської мови;

- формування і вдосконалення навичок і вмінь використання граматичних явищ у всіх видах мовленнєвої діяльності;

- створення необхідної граматичної бази для усного та письмового перекладу автентичних текстів англійською мовою;

- розвиток вміння правильно використовувати вивчені граматичні явища стосовно до різних функціональних стилів.

Дисципліна Практична граматика тісно пов'язана з спеціальними дисциплінами «Практичний курс іноземної мови» та «Практичний курс перекладу».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- лексичний матеріал вивчених тем і граматичні правила, що дозволяють сприймати автентичну мову;

- відомості про фонетичну організацію, темп, норми, стилі мови, лексичний матеріал вивчених тем і граматичні правила;

- види текстів, їх структурні та стилістичні особливості, правила їх побудови.

-- Вміти:

- вловити загальну ідею аудіотекста, зрозуміти ту частину усного висловлювання, яка необхідна нам в конкретній ситуації для досягнення конкретної мети; зрозуміти всю інформацію, що надходить;

- вільно будувати висловлювання іноземною мовою для здійснення повноцінної комунікації;

- побудувати усний чи письмовий текст в рамках запропонованих комунікативних ситуацій відповідно до норм іноземної мови.

-- Володіти:

- всіма видами аудіювання (розуміння загального сенсу висловлювання, витяг певної інформації, повне розуміння змісту і сенсу, здійснення здогади з почутого);

- навичками породження мовлення іноземною мовою з урахуванням його фонетичних, лексичних, граматичних, стилістичних і прагматичних норм;

- правилами побудови усних і письмових текстів іноземною мовою для досягнення їх зв'язності, послідовності, цілісності на основі композиційно - мовленнєвих форм.

Практична-граматика

Отже, даний курс націлений на закріплення, розширення і вдосконалення практичного володіння граматичним матеріалом англійської мови, вивченого в рамках навчального плану професійної освіти.

На сайті ІЦ Курсовікс ви можете купити дипломну роботу або доповідь з курсу Практична граматика. Ми гарантуємо дотримання ваших вимог і якість роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!