Роздрукувати сторінку

Сучасні політичні партії України, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Сучасні політичні партії України» є дисципліною за вибором професіонального плану дисциплін за спеціальністю «Політологія».

Політичні партії та об'єднання є самостійною політологічною навчальною дисципліною. Даний курс має на меті на конкретному політологічному, соціально-економічному та історичному матеріалі сформувати у студентів-політологів знання про засади становлення та розвитку політичних партій в Україні і на Заході, починаючи з кінця ХVIII – початку ХІХ ст. і закінчуючи сучасним розвитком, крім того, розглянути етапи та особливості формування «нових соціальних рухів» як на Заході, так і в нашій країні.

розвиток-політичних-партій

Актуальність вивчення даної дисципліни пов'язана з необхідністю підвищення політичної ерудиції студентів-політологів, розгляду особливостей розвитку політичних партій і «нових соціальних рухів» в країнах Заходу і України.

Основними завданнями курсу є наступні:

- розглянути процес формування політичних партій Заходу, основні політичні партії кінця ХІХ ст.;

- проаналізувати та порівняти особливості розвитку політичних партій кінця ХІХ ст. і початку ХХІ ст.;

- висвітлити процес формування «нових соціальних рухів»;

- охарактеризувати особливості, соціальний склад, форми та напрямки діяльності «нових соціальних рухів» в країнах Заходу і в Україні.

Вимоги до рівня знань:

- вивчити основні поняття, теорії політичних партій і «нових соціальних рухів», освоїти етапи та особливості розвитку «нових соціальних рухів»;

- сформувати уміння і навички аналізувати і зіставляти специфіку соціальних рухів і політичних партій України і Заходу в різні історичні періоди їх діяльності.

Тематичний план дає уявлення про послідовність вивчення навчальної дисципліни та характеризує структуру розрахункової сітки годин в розрізі форм організації навчального процесу (лекції, семінарські, практичні і лабораторні заняття, контрольні роботи, колоквіуми, самостійна робота студентів та ін.). Вибір комплексу форм організації навчального процесу з курсу «Сучасні політичні партії України» здійснюється у відповідності зі специфікою його змісту і завдань.

Дана навчально-методична програма призначена для студентів, знайомих з такими дисциплінами як "Історія політичних вчень", "Основи держави і права", "Вступ у політичну теорію".

Курс "Сучасні політичні партії України" пов'язаний також з курсами "Сучасна політика", "Порівняльна політологія", "Державна політика і управління", "Історія та теорія політичних інститутів".

Сучасні-політичні-партії-України

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- готовий шанобливо і дбайливо ставитися до історичної спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні відмінності;

- бути здатним до участі в організації управлінських процесів в органах влади, у політичному апараті партій та громадсько-політичних об'єднань, органах місцевого самоврядування;

- володіє методиками соціологічного, політологічного та політико-психологічного аналізу, підготовки довідкового матеріалу для аналітичних розробок;

- володіє навичками участі в дослідницькому процесі, поданням про методи сучасної політичної науки та їх застосування в політологічних дослідженнях;

- порівняльної політології (освоєння основних теоретико-методологічних підходів у політичній компаративістиці, знання сучасних шкіл і концепцій порівняльної політології, володіння навичками порівняльного аналізу політичних систем та інститутів).

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гельман В.Я., Кулик А., Коваль В.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи тези з курсу «Сучасні політичні партії України» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!