Роздрукувати сторінку

Українська публіцистика, як навчальна дисципліна

« Назад

Публіцистика (від лат. publicus - суспільний) - рід творів, присвячених актуальним проблемам і явищам поточного життя суспільства; відіграє важливу політичну й ідеологічну роль як засіб вираження плюралізму.

Метою освоєння дисципліни «Українська публіцистика» є вивчення публіцистики як науки та проблеми практики, пов'язаної з особливою роллю публіцистів.

Основними завданнями вивчення студентами дисципліни є:

- підвищення інтелектуального рівня;

- розвиток творчих і аналітичних здібностей, у тому числі пов'язаних з інтеграцією різних видів дисциплін;

- розширення комунікаційної сфери;

- виховання якостей справжнього патріотизму і професійної майстерності.

Для освоєння дисципліни «Українська публіцистика» студенти використовують знання, вміння, навички, сформовані в ході вивчення дисциплін «Вступ до літературознавства», «Історія української літератури ХІХ-початку ХХ століть», «Історія зарубіжної літератури», «Літературознавчий аналіз тексту», «Література письменників» та ін.

Вивчення дисципліни «Українська публіцистика» є необхідною основою для розширення та закріплення отриманих раніше знань.

публіцистика

Плановані результати навчання з дисципліни «Українська публіцистика»:

-- Знати:

- на базовому рівні концепції і принципи історичної науки, рушійні сили і закономірності історичного процесу; особливості розвитку вітчизняної історії у контексті світового історичного процесу; провідні світоглядні ідеї курсу;

- на базовому рівні факти, причини та основні закономірності функціонування людини як суб'єкта діяльності, спілкування і взаємодії; сучасні комунікативні стратегії і тактики, риторичні та стилістичні та мовні норми, прийняті в різних сферах комунікації, основні параметри планування і здійснення публічних виступів, міжособистісної та масової, в тому числі міжкультурної та міжнаціональної комунікації.

-- Вміти:

- на базовому рівні використовувати історичні знання для аналізу і об'єктивної оцінки фактів і явищ вітчизняної та світової історії; визначати зв'язок історичних знань зі специфікою та основними сферами професійної діяльності;

- на базовому рівні визначати і розробляти напрями ефективної міжособистісної взаємодії, спілкування і спільної діяльності; складати мовленнєві твори за темами дисципліни в усній і письмовій формах українською мовою; застосовувати сучасні комунікативні стратегії і тактики, риторичні та стилістичні та мовні норми, прийняті в різних сферах комунікації.

-- Володіти:

- на базовому рівні навичками роботи з історичною картою, науковою літературою, написання рефератів, доповідей, виконання тестових завдань; аргументацією, веденням дискусії, полеміки, використовувати ці навички у професійній діяльності;

- на базовому рівні навичками організації спільної діяльності в малій групі, навичками організації ефективного спілкування; ефективними методиками комунікації; різноманітними методами використання сучасної української літературної мови як інструменту ефективного спілкування; культурою мови та комунікативною компетентністю; широким кругозором і навичками соціально-культурної взаємодії і співпраці, здатністю реалізовувати педагогічну діяльність в професійній сфері і працювати в команді;

- навичками участі в наукових дискусіях, виступів з повідомленнями і доповідями, усного, письмового і віртуального подання матеріалів власних досліджень.

Українська-публіцистика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Стеблина Н.О., Вартанов Г.І., Лозовский Б.Н., Лильо Т.Я. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи тези з курсу «Українська публіцистика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!