Роздрукувати сторінку

Хореографія, як навчальна дисципліна

« Назад

Освітня програма спрямована на навчання студентів основ хореографічного мистецтва, розвиток загально фізичних, артистичних, виконавських здібностей, а також виховання високих естетичних критеріїв, необхідних для досягнення гармонійного соціального, інтелектуального та морального розвитку індивіда.

Дана програма призначена для студентів на хореографічному відділенні.

Новизна програми полягає в тому, що в ній враховані і адаптовані до можливостей основні напрямки танцю і пластики, що включають: гімнастику, ритміку, класичний, історико-побутовий, народно-сценічний та сучасний танець. У програмі підсумовані особливості програм з перелічених видів танцю, що дозволяє ознайомити студентів з багатьма танцювальними стилями і напрямами. Такий підхід спрямований на розкриття творчого потенціалу і темпераменту студентів, а також на розвиток їх сценічної культури.

сценічна-культура

Концептуальна ідея програми полягає в цілеспрямованій роботі по розширенню можливостей творчої реалізації студентів, відповідно їх духовним та інтелектуальним потребам за допомогою прилучення до світу хореографії.

Особливістю даної програми є поєднання декількох танцювальних напрямків, які дозволяють здійснити комплексну хореографічну підготовку протягом всього курсу навчання.

Метою програми є наступні складові:

- планомірне розкриття творчих здібностей;

- створення умов для гармонійного розвитку та успішної особистісної реалізації;

- постановка хореографічних композицій в навчальних цілях.

Крім названого, цілі програми поєднуються з основними ідеями системи додаткової освіти, які мотивують включення в процес навчання інтегрованих дисциплін. Розвиток мотивації студентів до пізнання та творчості через інтегровані технології включає в себе:

- вивчення основ музичної грамоти;

- акторську майстерність;

- елементи гімнастики;

- вивчення основ правильного дихання;

- ознайомлення з анатомічною будовою тіла і основами самомасажу.

хореографічне-мистецтво

Досягнення поставленої мети припускає постановку наступних завдань:

1. Навчальні завдання полягають у тому, щоб:

- дати уявлення про елементи гімнастики, ритміки, а також основні напрямки хореографії: класичний танець, народно-сценічний танець, історико-побутовий танець, сучасний танець;

- забезпечити практичне застосування теоретичних знань у галузі різних танцювальних технік.

2. Виховні завдання спрямовані на те, щоб:

- виховати якості ініціативності, цілеспрямованості, відповідальності по відношенню до своєї та чужої праці;

- допомогти у формуванні художнього смаку, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва;

- сформувати готовність до соціального та професійного самовизначення;

- прищепити естетичний підхід до зовнішнього вигляду і навколишнього середовища;

- забезпечити соціалізацію в колективі і сприяти виникненню поважних відносин;

- сприяти формуванню творчої особистості.

3. Розвиваючі завдання передбачають поступове фізичне вдосконалення та прищеплення спеціальних навичок:

- координації;

- спритності;

- сили;

- витривалості;

- гнучкості;

- правильної постави, що є умовою здорового хребта;

- музично-пластичної виразності;

- активізації специфічних видів пам'яті: моторної, слухової та образної.

Хореографія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Слуцька С.Л., Фірілева Ж.Є., Сайкіна Є.Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Хореографія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!