Роздрукувати сторінку

Англійська філологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Англійська філологія – це загальна комплексна дисципліна, яка вивчає англійську мову та англійську літературу. Інша назва – англістика.

У більш широкому сенсі, англістика досліджує виробництво і аналіз текстів, створених на англійській мові.

англійська-мова

Традиційно англійська філологія включає в себе:

- літературу, написану англійською мовою у всіх англомовних країнах (США, Великобританія, Ірландія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та ін.);

- структуру англійської мови (морфологія, фонетика, синтаксис, семантика, словотвір, стилістика, прагматика і т. д.);

- соціолінгвістику (дискурсивний аналіз живої мови і друкованих текстів, історія англійської мови, вивчення і викладання у світі).

Саме слово філологія (Philologia) має грецьке походження і перекладається як любов до слова. Англійська філологія – це загальне позначення двох наук: літературознавства і лінгвістики, пов'язаних одним предметом вивчення – словом. Іншими словами, філологія є «співтовариством гуманітарних дисциплін – лінгвістичної, історичної, літературознавчої та ін.

Як самостійна дисципліна філологія формується ще в античності в ІІІ-І ст. до н. е. (елементи філології притаманні давньокитайській та давньоіндійській культурам). Але в середні віки філологія знову стала частиною філософії.

Відродження філології як незалежної дисципліни відбувається в епоху Ренесансу в роботах філологів-гуманістів відомого італійського поета Ф. Петрарки і голландського письменника і мислителя Еразма Роттердамського.

Новим періодом розвитку філології стало ХVІІІ ст., коли в Німеччині Ф. А. Вольф визначає філологію як всю сукупність наук про античну епоху, включаючи історію, історію філософії, історію мистецтва.

англійська-філологія

У ХІХ ст. під впливом романтизму в Німеччині крім класичної філології, яка вивчала латинську і грецьку мови і пам'ятки античної літератури, складається так звана нова філологія, присвячена вивченню нових національних мов і створених ними пам'яток словесності: середньовічної і народної. Зокрема, з’являється така наука як германістика (брати В. і Я. Грімм), від якої і бере початок англійська філологія як навчальна дисципліна.

Об’єкт вивчення Англійської філології – англійська мова, література, культура, історія.

Предметом навчальної дисципліниє зміст, суть, розвиток та особливості англійської мови, літератури, культури, історії на англомовних територіях.

Метою навчальної дисципліни Англійська філологія є ознайомлення студентів з основами англійської мови, літератури, культури, історії, їх особливостями; формувати у студентів уміння досліджувати сучасний стан і історичний розвиток англійської мови та літератури; виховувати студентів на прикладах кращих зразків світової культури.

В результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти ключові області англійської філології: лінгвістику, прикладну лінгвістику, літературу і культуру.

У сучасній англійській філології простежується дві великі тенденції:

- розбіжність між англійською та ірландською літературною традицією;

- величезна популяризація англійської мови в колишніх колоніях.

англістика

Англійська філологія тісно пов’язана з іншими науками як гуманітарного та суспільствознавчого напрямків, так і з науками прикладного та фізико-математичного спрямування. Найтісніші і найдавніші зв'язки існують з філософією. Адже у Стародавній Греції філологія зародилася в надрах філософії. Вже на ранніх етапах свого існування англійська філологія була пов’язана з історією.

Отже, Англійська філологія навчальна дисципліна, яка охоплює досить широке коло питань і проблем в області англійської мови та літератури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!