Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Сучасна українська мова засобів масової комунікації

Сучасна українська мова засобів масової комунікації, як навчальна дисципліна

« Назад

Значення засобів масової інформації (ЗМІ) в житті на даному етапі розвитку суспільства величезне.

Вони звернені до багатомільйонної аудиторії, заповнюють більшу частину вільного часу сучасної людини, активно вторгаються в її духовний світ, формуючи світогляд, смаки, культуру. Тим самим мас-медіа роблять колосальний вплив на особистість.

мова-ЗМІ

Дисципліна «Сучасна українська мова засобів масової комунікації» орієнтує на підготовку до виробничо-практичної, науково-методичної, науково-дослідної, організаційно-управлінської діяльності, її вивчення сприяє вирішенню наступних типових завдань професійної діяльності:

-- у галузі професійно-практичної діяльності:

– здійснення міжкультурної комунікації з використанням всіх видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо, аудіювання);

– обробка іншомовних текстів в виробничо-практичних цілях;

– використання видів, технологій і прийомів перекладу з урахуванням характеру перекладного тексту (медіатексту) та умов переведення для досягнення максимального комунікативного ефекту;

-- в області науково-методичної діяльності:

– складання баз даних, словників, методичних рекомендацій в професійно-орієнтованих галузях перекладу;

-- у галузі науково-дослідної діяльності:

– виявлення і критичний аналіз проблем міжкультурної комунікації, що впливають на ефективність міжкультурних і міжмовних конфліктів;

– проведення емпіричного дослідження проблемних ситуації і дисонансів у сфері міжкультурної комунікації;

-- у сфері організаційно-управлінської діяльності:

– організація інформаційно-пошукової діяльності, спрямованої на вдосконалення професійних умінь у галузі перекладу;

– організація процесу взаєморозуміння в рамках подолання лінгвоетнічного бар'єру стосовно до різних сфер мовленнєвої комунікації;

– управління міжособистісною та масовою комунікацією, мовними впливами комунікантів.

Мета курсу – ознайомити з особливостями мовної організації текстів різних жанрів засобів масової інформації у цілому і принципами відбору і функціонування мовних елементів у мас-медійному дискурсі зокрема.

Завдання курсу:

– виявити загальні особливості мови ЗМІ;

– охарактеризувати лінгвостилістичні особливості різних жанрів мас-медійного дискурсу;

– показати своєрідність функціонування лексики і фразеології, морфологічних, словотворчих і синтаксичних засобів у мас-медійному дискурсі.

Сучасна-українська-мова-засобів-масової-комунікації

Студент, вивчивши дисципліну, повинен:

-- Знати:

– основні теоретичні підходи до вивчення масових комунікацій, а також основні поняття і категорії медіалінгвістики;

– специфіку впливу масових комунікацій на розвиток суспільства;

– основні особливості функціонування сучасних ЗМІ;

– основні мас-медійні жанри та їх лінгвістичні особливості;

– основні лінгвістичні прийоми в мові преси;

– особливості публіцистичного стилю сучасних видань;

– основні засоби мовної виразності в ЗМІ;

– специфіку сучасної політичної мови та особливості мови економіки і фінансів;

– особливості сучасної політичної метафори;

– методи мовного маніпулювання у ЗМІ;

– особливості мовного етикету і норми спілкування представників культур.

-- Вміти:

– реферувати та анотувати медіатекст;

– інтерпретувати й творчо коментувати медіатекст;

– аналізувати статтю як основний жанр масмедійного дискурсу;

– провести порівняльний аналіз специфіки жанру і мовних стилів.

-- Володіти:

– методами аналізу медіатексту, відомостей про соціокультурні явища.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Солганик Г.Я., Ксензенко О.А., Добросклонська Т.Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Сучасна українська мова засобів масової комунікації» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!