Роздрукувати сторінку

Антропологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Антропологія – це система наукових знань про людину, її особливості на різних етапах історичного розвитку.

Вивчення антропології пов'язане як з біологічними особливостями, які роблять нас людиною (наприклад, фізіологія, генетика, історія, харчування і еволюція), а також із соціальними аспектами (наприклад, мова, культура, політик, сім'я та релігія).

Антрополог

Саме слово антропологія походить від грецького антропос ( «людина») і Logia («дослідження»).

Об’єкт навчального курсу – людина.

Предмет – особливості розвитку людства, з моменту його зародження, декілька мільйонів років тому, до наших днів.

Основна мета: формування теоретичної основи і цілісного уявлення про людину.

Основні завдання курсу Антропологія:

- вивчення даного курсу тісно пов'язане з такими дисциплінами як: загальна психологія, фізіологія, анатомія, історія та ін.

Даний курс передбачає наявність у студентів знань в області біології, генетики, географії, на рівні середньої школи.

В результаті вивчення курсу студент повинен мати уявлення:

- про фізичну організації людини, походження людських форм і рас;

- про зміст антропології (задачі, предмет, об'єкт вивчення) і зв'язки з іншими науками;

- про основні розділи антропологічної дисципліни;

- про методи даної науки;

- про етапи формування антропології;

- про періоди онтогенетичного розвитку індивіда і філогенетичного становлення людства;

- про характеристику людських рас.

Антропологія

Повинен вміти:

- оперувати основними термінами і поняттями антропології;

- відтворювати зміст тем курсу, апелюючи до необхідних джерел.

Повинен отримати навички:

- у використанні антропометричних процедур;

- роботи з науковими текстами, статтями і монографіями.

У певному сенсі антропологія досить давня дисципліна. Ще у стародавньому світі письменники часто аналізували культуру різних народів в спробі зрозуміти їх сутність.

Відгалуження антропології:

- культурна антропологія;

- лінгвістична антропологія;

- археологія;

- біологічна антропологія.

Антропологи проводять наукові та гуманістичні дослідження культури і еволюції людини. Одними з найвідоміших українських антропологів були Сидір Вовк та Микола Миклуха-Маклай. Сьогодні вивчення антропології є досить поширеним явищем, на цій ниві працює багато як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Наприклад, Річард Лі, почесний професор Університету Торонто, відомий своїми дослідженнями людей кунг, які живуть в декількох країнах на півдні Африки. Кунг є одним з небагатьох сучасних суспільств, які живуть як мисливці-збирачі, забезпечуючи нам вікно в те, як жили древні мисливці-збирачі.

Антропологія2

Сьогодні найбільшою у світі організацією людей, зацікавлених в антропології є заснована у 1902 році Американська антропологічна асоціація (ААА).

Отже, антропологія – це комплексна наука. Вона як наукова дисципліна являє собою сукупність знань про людину на рівні філогенетичного і онтогенетичного розвитку (загального, історичного і індивідуального), будучи певною передумовою для вивчення психології і суспільних наук.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!