Роздрукувати сторінку

Стилістика китайської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Стилістика китайської мови» є інтегрованим елементом навчального процесу з підготовки магістрів у галузі сходознавства і африканістики. Вона являє собою частину професійного циклу, призначеної для студентів, що навчаються за магістерською програмою «Історія країн Азії та Африки» напряму підготовки магістрів «Сходознавство і африканістика», і сприяє підготовці майбутнього магістра до здійснення професійної діяльності, передбаченої державним освітнім стандартом за напрямом підготовки «Сходознавство і африканістика».

Метою освоєння навчальної дисципліни «Стилістика китайської мови» є формування у студентів не тільки правильної письмової та усної мови, але й розуміння можливостей зробити її яскравою, образною, виразною.

вивчення-китайської-мови

В ході ознайомлення з курсом вирішуються наступні завдання:

- оволодіння навичками стилістичного аналізу тексту на основі наявних і прийнятих в стилістиці методів;

- комплексне сприйняття ситуації спілкування і набору мовних засобів;

- знайомство з деякими теоретичними проблемами стилістики взагалі, наприклад, проблемою синонімії (лексичними, фразеологічними, синтаксичними);

- визначення стильової приналежності тексту;

- визначення жанру тексту;

- вирішення інших завдань, що виникають у світлі появи нових видів текстів (наприклад, ЗМІ).

Курс «Стилістика китайської мови» призначений для студентів магістратури за програмами підготовки «Історія країн Азії та Африки», «Література народів Азії і Африки», «Мови народів Азії і Африки» і передбачає попереднє вивчення китайської мови як першої іноземної за напрямом підготовки «Сходознавство і африканістика». Ця дисципліна входить у варіативну частину професійного циклу і пов'язана з рядом дисциплін: «Основна східна (китайська) мова» (модулі «Основи практичної граматики», «Практична граматика і лексика китайської мови», «Основи фонетики та усного мовлення китайської мови»); «Теорія і практика перекладу». Дана дисципліна передбачає прослуховування таких лекційних курсів, як «Фонетика і фонологія китайської мови», «Лексикологія» і «Фразеологія», «Теоретична граматика (морфологія і синтаксис»).

Стилістика-китайської-мови

Освоєння дисципліни «Стилістика китайської мови» вносить вклад у формування частини загальнокультурних компетенцій магістра:

- здатність демонструвати фундаментальні знання розділів магістерської програми;

- здатність використовувати поглиблені теоретичні та практичні знання в галузі сходознавства (зокрема, стилістики китайської мови і суміжних з нею дисциплін), здатністю перебувати на передових рубежах світового китаєзнавства;

- здатність до самостійного вивчення нових методів дослідження.

Освоєння дисципліни «Стилістика китайської мови» вносить вклад у формування частини професійних компетенцій магістра:

- здатність використовувати поглиблені спеціалізовані професійні теоретичні та практичні знання для проведення досліджень в області китайської мови;

- здатність глибоко осмислювати й формувати вирішення проблем сходознавства шляхом інтеграції фундаментальних розділів орієнталістики, африканістики, історії, економіки, політології, мовознавства, літературознавства та спеціалізованих знань у сфері професійної діяльності;

- володіння проблематикою вивчення і викладання економіки, мов, історії та культури субрегіонів в рамках великих історико-цивілізаційних масивів;

- здатність вільно користуватися сучасними методами обробки та інтерпретації масиву даних на східній, західній та російській мові з Китаю для вирішення завдань, в тому числі тих, що перебувають за межами безпосередньої сфери діяльності.

В результаті проходження загальнопрофесійної частини курсу (предметів професійного циклу) магістрант повинен:

- знати мовні норми китайської мови і правильно вживати їх на практиці, а також знати загальні тенденції її розвитку;

- уміти використовувати теоретичні знання предмета на практиці, в тому числі готувати інформаційно-аналітичні матеріали та довідки, реферувати і рецензувати наукову літературу, володіти навичками організації колективної діяльності, у тому числі здатністю до взаємодії з людьми різних культур (китайської);

- володіти здатністю постановки і вирішення теоретичних і прикладних завдань у сфері вивчення китайської мови з опорою на масив джерел на східних мовах;

- навичками користування базами даних, інформаційно-пошуковими системами з китайської мови та сучасному становищі Китаю.

сходознавство

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Войцехович І.В., Антонян К.В., Горєлов В.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Стилістика китайської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!