Роздрукувати сторінку

Методика викладання історії у школі, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Методика викладання історії в школі - це педагогічна навчальна дисципліна, що вивчає процес навчання історії для підвищення його ефективності.

Робота студентів над курсом складається з вивчення нормативних матеріалів по організації шкільної історичної освіти, аналізу шкільних програм і підручників з історії та суспільствознавства, навчальних посібників з курсу, окремих робіт і статей з фахових журналів.

курс-Методика-викладання-історії-у-школі

При вивченні курсу Методика викладання історії у школі студенти опираются на знання, отримані в курсах педагогіки і психології, з якими даний предмет тісно пов'язаний, а також в курсах загальної та вітчизняної історії, спецкурсів, допоміжних історичних дисциплін, практично всіх суспільних дисциплін.

Перелік дисциплін, засвоєння яких студентам необхідно для вивчення даної дисципліни:

- історія - у вивченні категорії історичних знань;

- філософія – в аналізі розвитку цивілізації історичної дійсності;

- педагогіка - в рішенні задач навчання і виховання, розвитку особистості;

- психологія - у вивченні особливостей психологічних процесів людини;

- соціологія - у вивченні особистості учня, його ролі в суспільстві.

Мета курсу Методика викладання історії у школі – підготувати студентів для практичної роботи в загальноосвітній школі, в середніх спеціальних навчальних закладах в вчителем (викладачем) історії і суспільствознавства.

Завдання курсу Методика викладання історії у школі:

- познайомити студентів із структурою і змістом методики викладання історії;

- озброїти майбутніх вчителів сучасними знаннями теоретичних основ методики викладання історії, альтернативними підходами до навчання історії;

- виробити практичні вміння та навички, необхідні для забезпечення високої ефективності навчання історії;

- підготувати до формування в учнів національної самосвідомості і почуття патріотизму, сформувати вміння об'єктивно пояснювати історичні явища і факти сучасного суспільного розвитку;

- сприяти формуванню у майбутніх вчителів почуття любові до дітей, поваги до прав дитини, вимогливості до свого морального вигляду як вчителя;

- розвинути у студентів прагнення до професійного росту та самоосвіти.

Після вивчення курсу Методика викладання історії у школі студент повинен:

1. Мати уявлення:

- Про державні освітні стандарти, концепції, програми і підручники шкільних курсів історії та суспільствознавства;

- Про новітні досягнення методичної науки, сучасні проблеми, тенденції розвитку історичної освіти;

- Про засоби навчання історії;

- Про прийоми та методи навчання;

- Про цілі навчання і навчально-методичного комплексу;

- Про види планування роботи вчителя історії;

- Про урок як форму навчання;

- Про методи і прийоми роботи вчителів-новаторів.

2. Знати:

- Предмет і завдання методики навчання історії;

- Структуру змісту історичної освіти;

- Цілі уроку історії;

- Прийоми вивчення теоретичного і практичного матеріалу;

- Прийоми і засоби вивчення картографічного матеріалу і хронології;

- Прийоми перевірки та обліку знань учнів.

3. Вміти:

- Проаналізувати програму і підручники;

- Скласти тематичний план, поурочні плани;

- Моделювати урок (скласти розгорнутий план-конспект уроку);

- Провести структурно-функціональний аналіз навчально-історичного матеріалу;

- Визначити цілі уроку;

- Визначити оптимальні прийоми вивчення історичного матеріалу;

- Працювати з різними засобами навчання;

- Підготувати різні типи уроків;

- Виявити нетрадиційні підходи до навчання історії;

- Спланувати різні прийоми перевірки та контролю знань.

Методика-викладання-історії-в-школі

Отже, дисципліна Методика викладання історії у школі направлена на виявлення закономірностей і навчання навичкам викладання історії з метою підготовки майбутніх вчителів до виховання і розвитку учнів в ході освітнього процесу на навчальному матеріалі курсів історії і суспільствознавства, формування у школярів історичного мислення і ключових компетентностей.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!