Роздрукувати сторінку

Старогрецька література, як навчальна дисципліна

« Назад

Старогрецька література зробила вплив не тільки на її римських сусідів на заході, але і на безліч поколінь на європейському континенті. Грецькі письменники відповідають за введення в світ таких жанрів, як поезія, трагедія, комедія і західна філософія. Автори цих греків народилися не тільки на землі своєї рідної Греції, але і в Малій Азії (Іонія), островах Егейського моря, Сицилії і південної Італії.

Греки були пристрасними людьми, і це завзяття можна побачити в їх літературі. У них була багата історія війни і миру, залишивши незгладимий відбиток на культуру і людей. Автор і історик Едіт Гамільтон вважали, що дух життя рясніє всією грецькою історією.

антична-література

Щоб повністю зрозуміти і оцінити грецьку літературу, потрібно розділити її, розділити усні епоси з трагедіями й комедіями, а також історію з філософією. Старогрецька література можна також розділити на різні періоди: архаїчний, класичний та елліністичний. Література архаїчної епохи в основному зосереджена на міфі, частині історії і фольклору. Найважливішими прикладами цього періоду є епос Гомера «Іліади» та «Одіссея» і Теогонія Гесіода. Літературна Греція починається з Гомера.

Класична ера була зосереджена на трагедіях таких письменників, як Софокл і його Едіп Рекс, Іполит Евріпіда і комедії Аристофана. Нарешті, останній період, елліністична епоха, побачила грецьку поезію, прозу і культуру, що поширилися по Середземному морю, що впливають на таких римських письменників, як Горацій, Овідій і Вергілій. На жаль, за небагатьма винятками багато чого з того, що було створено під час архаїчного і класичного періодів, що залишається тільки у фрагментах.

Мета програми курсу «Старогрецька література» – сформувати необхідні уявлення про старогрецьку літературу як про провідну дисципліну в усвідомленні літератури країн західної Європи.

Завдання курсу:

- виявити основні етапи розвитку літератури греко-римського суспільства;

- показати своєрідність кожної з античної літератур;

- розкрити морально-естетичні тенденції старогрецької літератури;

- познайомити з творчістю і поетичними особливостями найбільших представників.

Дисципліна «Старогрецька літератури» належить до спеціальних дисциплін галузі наук та наукової спеціальності блоку обов'язкових дисциплін.

Для освоєння дисципліни студенти використовують знання, вміння та види діяльності, сформовані у процесі вивчення предметів на попередньому рівні освіти. Дисципліна «Старогрецька література» є основою для вивчення таких галузей знань як література країн західної Європи і Америки.

інтерпретація-художніх-текстів

Студенти повинні володіти наступними компетенціями, необхідними для вивчення дисципліни «Старогрецька література»:

- здатність використовувати основи філософських і соціогуманітарних знань для формування наукового світогляду;

– готовністю реалізовувати освітні програми з навчальних предметів згідно з вимогами освітніх стандартів.

У процесі формування компетенції учень повинен демонструвати наступні результати освіти:

- знати: основні міфологічні сюжети і художні тексти, періодизацію античної літератури, літературознавчі праці, присвячені проблемам Античної літератури;

- вміти: бачити своєрідність досліджуваної літератури, аналізувати художні тексти;

- володіти здатністю до узагальненням та аналізу наукової інформації, навичками аналізу міфологічної свідомості і системою міфологічного мислення, навичками інтерпретації художніх текстів.

В результаті формування компетенцій студенти:

-- Знають:

- своєрідність старогрецької літератури;

- основні етапи розвитку та еволюції літератури греко-римського суспільства протягом дванадцяти століть її існування;

- імена основних представників античної літератури, короткі біографічні довідки про письменників;

- сюжет, особливості композиції і жанру, систему образів досліджуваних творів.

-- Вміють:

- дослідити становлення, розвиток і подальшу долю античних літературних жанрів, а також їх роль і місце на різних етапах літературно-історичного розвитку суспільства.

-- Володіють:

- культурою мислення; здатністю до сприйняття, аналізу, узагальнення інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення;

- основними прийомами аналізу художнього твору в плані його проблематики і поетики;

- навичками ведення дискусії по проблемами курсу;

- навичками роботи з довідковою та науковою літературою, грамотного її конспектування та/або реферування;

- знаннями в галузі історії та сучасного стану зарубіжної літератури як найважливішої частини загальнокультурного, гуманітарного, філологічного професійного багажу.

Старогрецька-література

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Синило Г.В., Крупчанов Л.М., Циркін Ю.Б. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи реферат з курсу «Старогрецька література» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!