Роздрукувати сторінку

Видавнича діяльність, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальний предмет Видавнича діяльність – це система знань про організаційно-творчу і виробничо-господарську діяльність видавців по виданню друкованої та / або електронної продукції.

Даний курс є складовою частиною комплексу дисциплін за спеціальністю «Видавнича справа та редагування» і дає студенту уявлення про масштаби сучасного книговидання, динаміку і тенденції його розвитку, обсяги видавничої продукції, що випускаються як в світі в цілому, так і в окремих країнах, а також про видах і типах цієї продукції. В рамках дисципліни розкриваються питання використання маркетингу і менеджменту як господарських механізмів видавничого підприємництва.

Видавнича-діяльність

Мета вивчення дисципліни – дати майбутньому фахівцю можливість познайомитися з основними суб'єктами процесу створення і поширення книги і особливостями взаємин між ними. Важливе значення в зв'язку з цим надається розгляду питань створення та функціонування єдиного інформаційного простору книжкового ринку.

Завданням дисципліни є оволодіння студентами окремими аспектами видавничої діяльності, що дає їм певний обсяг знань про динаміку розвитку книговидавничої справи в Україні та зарубіжних країнах, про традиції, які склалися і нові напрямки діяльності видавництв і взаємодіючих з ними організацій. Це збагачує вітчизняну практику міжнародним досвідом, що надзвичайно важливо в умовах глобалізації видавничої справи та інтеграції українських видавничих структур у світову видавничу спільноту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- місце і роль книговидання у сучасній книжковій справі;

- масштаб і структуру випуску книг і брошур в Україні, світі і окремих країнах і регіонах;

- світову видавничу систему;

- стан і тенденції розвитку випуску і розповсюдження книг та брошур з використанням нових інформаційних технологій.

видавнича-справа

В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти:

- короткостроковими і довгостроковими прогнозами розвитку книговидання в третьому тисячолітті з урахуванням появи нових засобів інформації і масової комунікації, в тому числі мережевих;

- сучасними інформаційними системами типу «Букс ін принт».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- професійно грамотно формулювати основні положення видавничої політики конкретної видавничої організації з урахуванням її профілю і кон'юнктури ринку, змін внутрішнього і зовнішнього середовища;

- розробляти плани реалізації видавничого проекту і проведення маркетингової кампанії в межах виділеного бюджету;

- аналізувати підсумки виконання видавничого проекту;

- використовувати елементи маркетингу, менеджменту та інших механізмів ринкового господарювання з метою отримання ефективних результатів видавничої підприємницької діяльності.

Курс Видавнича діяльність нерозривно пов'язаний з іншими суміжними дисциплінами: Видавнича справа, Книгознавство, Редагування. Загальний курс, Бібліографія, Маркетинг у видавничій справі, Організація і економіка видавничої справи, Історія книжкової справи, Стандартизація у видавничій справі, Менеджмент у видавничій справі та ін.

книговидавнича-справа

Отже, навчальна дисципліна Видавнича діяльність є важливою ланкою у освіті студента редакційно-видавничого профілю. Вона покликана ознайомити студентів з комплексом творчих заходів і організаційно-технічних робіт, спрямованих на підготовку і випуск навчальних, навчально-методичних, наукових, довідкових, інформаційних, картографічних, періодичних, образотворчих видань, а також друкованої продукції будь-якого виду.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!