Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Лінгводидактика та методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі

Лінгводидактика та методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі, як навчальна дисципліна

« Назад

Лінгводидактика та методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі характеризується як наука і навчальна дисципліна. Це прикладна педагогічна наука, яка має свій об'єкт і предмет дослідження, розвивається протягом тривалого часу і базується на фундаментальних психолого-педагогічних дослідженнях і педагогічній практиці.

Мова розглядається як складний феномен, в основі її розвитку лежить не тільки і не стільки наслідування, скільки формування мовних узагальнень. Істотне значення мають процеси саморозвитку мови.

дисципліна-Лінгводидактика-та-методика-навчання-дітей-української-мови-в-дошкільному-закладі

Дисципліна Лінгводидактика та методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі – вивчає методичні основи, засади, прийоми та засоби розвитку мовлення та навчання українській мові дошкільнят.

Мета дисципліни Лінгводидактика та методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі – ознайомлення студентів з провідними заходами педагогічного та виховного впливу, який має на меті розвинути комунікативні здібності дошкільняти, розвиток умінь та навичок застосовувати вивчені провідні прийоми та засоби в даній проблематиці, виховання любові, поваги до дітей.

Оволодіння словником, граматичним і звуковим ладом мови виступає для дитини як об'єктивна необхідність і може розглядатися в методиці в тісному зв'язку з розвитком зв'язного мовлення, тому розвиток здатності висловлювання вимагає, щоб діти володіли різними граматичними конструкціями, вибирали з безлічі слів найнеобхідніше для вираження думки.

курс-Лінгводидактика-та-методика-навчання-дітей-української-мови-в-дошкільному-закладі

Завдання дисципліни Лінгводидактика та методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі:

- формування глибокого розуміння психофізіологічних і лінгводидактичних основ навчання рідної мови;

- оволодіння студентами ефективними методами і прийомами розвитку мовлення дітей;

- розвиток методичного мислення, здатності правильно оцінювати результати педагогічного впливу на дітей, умінь застосовувати теоретичні знання в різних умовах;

- поглибити уявлення про зміст, види методів, прийоми і форми роботи з розвитку мовлення дошкільнят;

- забезпечити володіння навичками діагностики мовного розвитку дитини;

- удосконалити основні форми роботи з науковою і методичною літературою (анотування, рецензування і т. п.);

- удосконалювати навички критичного психолого-педагогічного аналізу методичної літератури.

Курс Лінгводидактика та методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі формує наступні вміння:

- досліджувати і виявляти особливості мовного розвитку дітей і моделювати індивідуальні маршрути навчання, виховання і розвитку;

- проектувати зміст освітніх програм і сучасних педагогічних технологій з урахуванням особливостей освітнього процесу, завдань виховання і розвитку особистості;

- забезпечувати методичне оснащення роботи по мовному розвитку дошкільнят.

Лінгводидактика-та-методика-навчання-дітей-української-мови-в-дошкільному-закладі

Вивчення студентами даного курсу спирається на отримані ними знання і вміння з таких дисциплін, як «Дошкільна психологія», «Дошкільна педагогіка дошкільна», «Українська мова», «Дитяча література».

Таким чином, курс Лінгводидактика та методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі формує у студентів розуміння закономірностей розвитку мовних умінь дитини, готує майбутніх спеціалістів до майбутньої професійної діяльності у ДНЗ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!