Роздрукувати сторінку

Машинний переклад, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Машинний переклад - вивчає сучасний стан МП, його системи, стратегії і умови успішного використання у професійній діяльності.

Основна мета курсу Машинний переклад - познайомити студентів з основними методами автоматичної обробки природної мови (NLP - Natural Language Processing) з використанням сучасних інформаційних технологій.

курс-Машинний-переклад

Дана дисципліна покликана пояснити основні причини і умови застосування методів автоматичного аналізу мови в наукових лінгвістичних дослідженнях, прикладної, в тому числі перекладацької діяльності лінгвіста; познайомити студентів з існуючими програмними продуктами для здійснення професійної діяльності.

Для успішного освоєння курсу студент попередньо повинен:

- знати: основні теоретичні положення перекладознавства, лінгвостилістики і лінгвопрагматики, основи типології машинних перекладів, основні характеристики функціональних стилів сучасної української та іноземної мов і основи редагування тексту;

- вміти: перекладати і аналізувати текст на основі концептуальних засад перекладознавства; виробляти як типові, так і нестандартні перекладацькі операції в залежності від вимог конкретної перекладацької ситуації; визначати ступінь семантичної, структурної і стилістичної відповідності перекладу безпосереднім характеристикам тексту оригіналу; продукувати усні та письмові монологічні твори інформаційного типу; вести дискусії на суспільно значущі і професійно орієнтовані теми; творчо застосовувати знання, отримані в рамках вивчення дисципліни, при написанні доповідей на студентські конференції, курсових та випускних кваліфікаційних робіт, при складанні документів інформаційного плану, а також при веденні публічних діалогів; виконувати різні операції по набору, скануванню та форматування різних текстів і створювати кінцевий продукт перекладацької діяльності - адекватний перекладений текст.

Машинний-переклад

Завдання курсу Машинний переклад:

- ознайомити студентів з історією машинного перекладу, різноманітними точками зору вчених на поняття «машинний переклад»;

- показати особливості машинного перекладу в Україні та інших країнах;

- навчання основам машинного перекладу з допомогою різноманітних перекладацьких програм.

У результаті освоєння курсу Машинний переклад студент повинен:

-- Знати:

- теоретичні основи застосування методів автоматичного аналізу мови в професійній, прикладній, науково-дослідній та освітній діяльності лінгвіста;

- основні поняття і терміни, що належать до сфери інформатизації суспільства, науки і освіти;

- основні математико-статистичні методи обробки лінгвістичної інформації;

- принципи роботи спеціалізованих програмних продуктів, в тому числі створених для рішення перекладацьких завдань.

-- Вміти:

- використовувати комп'ютерні технічні засоби і стандартне програмне забезпечення в професійних, дослідницьких і освітніх цілях;

- працювати з основними типами професійних, прикладних, науково-дослідних і навчальних комп'ютерних програм;

- працювати з комп'ютером як засобом отримання, обробки і управління інформацією.

-- Володіти:

- навичками пошуку, відбору і використання наукової інформації по проблемам курсу, методикою і технікою самостійного продукування перекладацьких творів відповідно до цілей їх створення та з урахуванням мовної ситуації.

МП

Таким чином, курс Машинний переклад знайомить студентів з функціонуючими системами машинного перекладу і формує професійні навички та вміння роботи з ними.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!