Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Лексико-граматичні особливості мови юридичних документів

Лексико-граматичні особливості мови юридичних документів, як навчальна дисципліна

« Назад

Мова і право належать до числа найдавніших соціальних явищ. При всій різниці таких областей знання, як правознавство і лінгвістика, у вивченні юридичних текстів вони є не взаємовиключними, а взаємопов'язаними.

Ця взаємопов'язаність особливо сильно позначається в правозастосуванні, тому що створення того чи іншого юридичного тексту ставить перш за все проблему мови.

курс-Лексико-граматичні-особливості-мови-юридичних-документів

Документи, в основному, діляться на дві основні групи. Документи фізичних і юридичних осіб. Паспорти, сертифікати та свідоцтва, установчі документи фірм, договори, протоколи, угоди, контракти.

Необхідність вивчення мови правових документів не може викликати будь-яких сумнівів.

Курс Лексико-граматичні особливості мови юридичних документів – вивчає лексичні та граматичні принципи побудови та мовного оформлення юридичних документів.

Мета курсу Лексико-граматичні особливості мови юридичних документів – сформувати у студентів стійкі знання лексико-граматичних особливостей юридичних документів, розвинути у них навички правильного мовного оформлення юридичних документів, виховувати повагу до права та його норм.

Завдання курсу Лексико-граматичні особливості мови юридичних документів:

- ознайомитися з поняттям юридичний документ і його складовими елементами;

- виділити типологію юридичних текстів;

- дати їх лінгвістичну класифікацію;

- розкрити взаємодію мовних і правових норм;

- визначити лексико-граматичну специфіку мовних конструкцій, типових для досліджуваних текстів;

- визначити основні лексико-граматичні вимоги до мови юридичних документів;

- дати лінгвістичну характеристику найбільш типових для процесуальних документів мовних і текстових помилок;

- ознайомитися з професійною лексикою юриста;

- розглянути структуроутворюючі фактори тексту;

- вивчити набір стійких синтаксичних конструкцій юридичної мови.

Формулювання юридичних документів повинні бути точними, бездоганними в юридичному відношенні, що не допускають подвійних тлумачень.

Мова ділової документації вимагає логічності, стислості, точності викладу аргументів, пропозицій, прохань, посилань в разі потреби на діючі закони та інші правові акти. Слід користуватися загальновживаним словниковим складом літературної мови, простим порядком слів у реченнях, вживати стійкі синтаксичні конструкції.

Отже, вивчення курсу Лексико-граматичні особливості мови юридичних документів є однією з важливих складових освіти юриста, адже при складанні і оцінці форми і змісту правових актів жоден юрист не може обійти мовні особливості тексту, оскільки будь-який дисонанс, всякий розлад між змістом і формою акту може бути причиною недостатньо цілеспрямованої дії даного акту, викривленості його змісту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!