Роздрукувати сторінку

Політичний аналіз, як навчальна дисципліна

« Назад

Політичний аналіз – багаторівнева, міждисциплінарна, системна наукова дисципліна, яка синтезує теоретичні і прикладні знання в дослідницьку політологічну та/або управлінську програму, націлену на рішення як пізнавальних, так і практичних завдань, досягнення відповідного результату; особливий стиль наукового мислення. Особливе значення в парадигмі політико-управлінського аналізу має вироблення державних та інших рішень громадських проблем, оцінку їх ефективності в сучасних конкурентних умовах світового і національного розвитку.

Політичний аналіз виступає як одна з політико-управлінських дисциплін, поряд з політико-адміністративним управлінням, державним адмініструванням, політичним менеджментом та ін.

аналіз-політики

Основною метою освоєння дисципліни «Політичний аналіз» є вивчення базових методологічних принципів, типових методик і оволодіння основними методами галузі прикладного аналізу проблемно-політичних ситуацій.

Завдання курсу пов'язані з:

1) практичним застосуванням методологічних принципів і концептуальних моделей в прикладному аналізі політики;

2) освоєнням загальних методів і типових методик політичної аналітики, діагностики і прогностики, моделювання і проектування;

3) придбанням досвіду підготовки робочої програми та проведення польового дослідження;

4) отриманням базових навичок використання експертних інструментів і процедур при оцінці конкретних проблемно-політичних ситуацій.

У результаті освоєння дисципліни «Політичний аналіз» студент повинен:

-- Знати:

- методологічні підходи та базові принципи здійснення прикладного політичного та управлінського аналізу;

- основні фази циклу прикладного дослідження та основні компоненти вироблення його робочої програми;

- основні види кількісних і якісних методів, використовуваних в прикладному політичному аналізі.

політична-аналітика

-- Вміти:

- застосовувати загальні процедури при підготовці робочої методики проведення польового дослідження;

- застосовувати оціночні критерії для діагностики проблемних ситуацій;

- здійснювати коректний вибір аналітичної стратегії в залежності від завдань дослідження обраної теоретичної парадигми, застосовувати отримані знання в аналізі реальних політичних процесів;

- застосовувати загальні алгоритми написання практичних рекомендацій.

-- Мати навички (придбати досвід):

- способів взаємодії з потенційним клієнтом-замовником і узгодження базових параметрів прикладного дослідження політичних і управлінських процесів;

- презентації і здачі-приймання аналітичних матеріалів в режимі реального часу.

Даний курс ґрунтується на таких предметах:

- Алгебра і аналіз.

- Теорія ймовірностей і математична статистика.

- Категорії політичної науки

- Іноземна мова (англійська).

- Політична теорія.

- Економіка та соціологія.

- Психологія і право.

Щоб засвоїти матеріал предмету, необхідно володіти наступними навичками та вміннями:

- Знання в галузі алгебри і аналізу.

- Знання в області теорії ймовірностей та математичної статистики.

- Знання англійської мови, включаючи навички роботи з політологічними текстами.

- Знання основ політичної теорії.

- Знання основ політичного аналізу (в обсязі курсу "Політичний аналіз").

Основні положення дисципліни «Політичний аналіз» повинні бути використані надалі при вивченні наступних дисциплін: «Прийняття політичних рішень», «Політичний менеджмент», «Державна політика», «Математичні моделі політекономії», «Оцінка ефективності заходів соціальної політики держави», «Електоральний аналіз».

Політичний-аналіз

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Дегтярьов А.А., Амелін В.Н., Дрор І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Політичний аналіз» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!