Роздрукувати сторінку

Консультативна діяльність в освіті, як навчальна дисципліна

« Назад

Активізація всіх напрямів модернізації української освіти породила затребуваність консультаційних послуг на всіх рівнях. Актуальність дослідження консалтингової діяльності в українській освіті визначається тим, що діяльність консультантів, заснована на наданні інтелектуальних послуг в інноваційному розвитку професійної діяльності педагогічних і управлінських кадрів, є чинником підвищення їх ефективності і, як наслідок, конкурентоспроможності.

Допомогу консультантів потребують: керівники органів управління освітою; керівники та спеціалісти органів управління освітою регіонального та державного рівнів; керівники і фахівці різних галузевих освітніх структур; керівники, педагоги та психологи загальноосвітніх закладів, учні та їх батьки.

діяльність-консультантів

Потреба в інтелектуальній допомозі зростає швидше, ніж відбувається підготовка професійних помічників – консультантів, експертів, інструкторів, викладачів. Оволодіння консультативними навичками, як додатковими до своєї основної спеціальності, є вкрай перспективним для професійної реалізації спеціалістів і керівників.

Більш того, консультаційні послуги в галузі освіти пов'язані з впливом актуальних інноваційних проектів на консультаційний «продукт». Процеси модернізації породжують живу інноваційну практику, яка часто залишається недостатньо узагальненою та нормативно закріпленою, що безпосередньо впливає як на відбір змісту консультацій, так і на відбір фахівців, здатних виконувати функцію консультантів.

Мета опанування дисципліни – формування у студента професійно важливих умінь і навичок у практиці консультування суб'єктів освітнього процесу як одного з видів психологічної допомоги.

Завдання освоєння дисципліни:

1) вдосконалення знань про завдання, зміст, етапи консультування суб'єктів освітнього процесу, типові психологічні проблеми дітей та підлітків і механізми їх виникнення;

2) формування вміння будувати і розвивати консультативний процес з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини, а також специфіки соціальної ситуації його розвитку;

3) розвиток уміння використовувати методи і прийоми діагностико-корекційної (розвиваючої) роботи психолога-консультанта у практичній роботі з педагогами, батьками.

Консультативна-діяльність-в-освіті

Дисципліна «Консультативна діяльність в освіті» відноситься до дисциплін за вибором варіативної частини навчального плану, є практичним додатком до курсу «Психологічне консультування дітей та підлітків», і спирається на знання, вміння та компетенції, сформовані в результаті освоєння наступних дисциплін: «Розвиток особистості в дитинстві, отроцтві, юності», «Теорії психічного розвитку особистості», «Психологічна діагностика в освіті» і готує студентів до проходження виробничої практики.

Плановані результати навчання з дисципліни:

- здатність розробляти рекомендації суб'єктам освіти з питань розвитку і навчання дитини;

- здатність надавати психологічне сприяння оптимізації педагогічного процесу;

- здатність консультувати педагогів, адміністрацію, студентів з питань оптимізації навчального процесу.

Вимоги до сформованих знань, умінь та навичок:

- вміти здійснювати збір попередньої інформації про дитину, володіти навичками проведення первинної діагностики;

- проводити психологічне обстеження дитини;

- складати психологічний висновок і організовувати адекватний і продуктивний зворотний зв'язок у відповідності зі змістом запиту.

Знати:

- психологічні особливості дітей, що мають труднощі у розвитку і навчанні.

Володіти:

- навичками аналізу своєї діяльності як професійного психолога з метою оптимізації власної діяльності.

консультаційні-послуги

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кочюнас Р., Є.О. Смірнова, В.М. Холмогорова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи доповідь з курсу «Консультативна діяльність в освіті» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!