Роздрукувати сторінку

Культура усного і писемного мовлення польської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Культура усного і писемного мовлення польської мови вивчає особливості усного та писемного мовлення у польськомовному середовищі зі сторони його нормативності, етичності, естетичності.

Культура мови нерозривно пов'язана з навчальними дисциплінами «Стилістика» і «Риторика». Тому в вузівську дисципліну Культура усного і писемного мовлення польської мови завжди включаються відповідні розділи.

Культура-усного-і-писемного-мовлення-польської-мови

Мета курсу Культура усного і писемного мовлення польської мови - формування «вторинної» мовної особистості, здатної в умовах значної культурної дистанції здійснювати акт міжкультурної комунікації на різних рівнях (мовному та когнітивному) компетенції спілкування, а також самостійно формувати програму мовного висловлювання польською мовою на лінгвокогнітивному рівні свідомості у внутрішньомовного плані і реалізувати її у зовнішній промови адекватно конвенціональних нормам і правилам іншомовної культури спілкування.

Завдання курсу Культура усного і писемного мовлення польської мови:

- включення студентів до мовної та концептуальної інофонної картинам світу, а також до соціокультурного іншомовного фону;

- занурення студента з допомогою художньої та дидактичної складових в сукупність культурних концептів і естетично досконалих (в контексті досліджуваної мови) текстів їх вираження, чим забезпечується формування вищого (лінгвокогнітивного) рівня компетенції спілкування;

- інформаційного моделювання у навчальній аудиторії образу іншомовного середовища (що значно відрізняється від середовища рідної мови), в умовах якого, студентам надається можливість здійснювати акти міжкультурної комунікації польською мовою з використанням індивідуальної концептуальної системи при опорі на орієнтовну основу формованої діяльності;

- вивчення польського словника-тезауруса, який в цілому призначений для вирішення завдання формування ядра іншомовного лексикону «вторинної» мовної особистості головним чином за рахунок відбору лексичних одиниць мови, що містять соціокультурний компонент, і підключення таким чином студента до іншомовного асоціативно образного фону, що існує у вигляді фонових знань акта міжкультурного спілкування;

- вивчення інтеркультурного (двомовного) словника-тезауруса, що дозволяє зберігати витоки іншомовної образності і не підміняти її образністю рідної мови і сприяє досягненню в акті міжкультурного спілкування спільності пізнавального досвіду «автентичної» і «вторинної» мовних особистостей, який як сукупність взаємозалежної інформації лежить також в основі індивідуальної концептуальної системи осмислення і інтерпретації текстів;

- виявлення узуально-прагматичних аспектів іншомовної (польськомовної) картини світу, що дозволяє розкрити ряд істотних характеристик культури мовного спілкування в даній спільності, які повинні стати також об’єктами засвоєння «вторинною» мовною особистістю.

У Польщі існує багато закладів, які займаються культурою польської мови. Це, наприклад, Рада польської мови, Академія наук, мовні організації та заклади мовних консультацій. Існують журнали з питань мови і мовлення, а також публікації і звіти Ради польської мови.

Отже, курс Культура усного і писемного мовлення польської мови навчає студентів культурі іншомовного польськомовного спілкування за допомогою різних методів і методик.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!