Роздрукувати сторінку

Когнітивна поетика, як навчальна дисципліна

« Назад

Когнітивна поетика передбачає, що читання може бути пояснено через звернення до загальних людських принців мовної та когнітивної обробки знання, які об'єднують у вивченні літератури лінгвістику, психологію і когнітивні науки. Одним із значних результатів розвитку когнітивної поетики є зростаюче усвідомлення особливої природи літератури, як форми когніції і комунікації. Особлива позиція літератури корениться в самих основоположних і загальних структурах і процесах людського пізнання і обробки досвіду, даючи нам можливість взаємодіяти з допомогою особливих художніх способів комунікації.

Дисципліна Когнітивна поетика – вивчає когнітивний підхід при вивченні літературних текстів, що передбачає вивчення когнітивних процесів і стратегій, що лежать в основі формування і інтерпретації художнього тексту як продукту розуму, що пізнає в контексті фізичного і соціокультурного світів тексту, створення і сприйняття.

Когнітивна-поетика

Когнітивна поетика ще формується як самостійна навчальна та наукова дисципліна, так як, наприклад, не з'ясований статус когнітивної поетики в системі суміжних дисциплін. Зокрема, ведуться суперечки про співвідношення термінів «когнітивна поетика» і «когнітивна стилістика».

Мета курсу Когнітивна поетика полягає в тому, щоб дати уявлення про когнітивну поетику як новий метод аналізу тексту, що не зовсім розвинений на стику лінгвістики, психології, літературознавства.

Завдання курсу Когнітивна поетика:

- ознайомити студентів-філологів з можливістю застосування лінгвістичних та психологічних знань, також знань, отриманих з курсів з теорії та історії літератури, до аналізу текстів різного типу.

Місце курсу в професійній підготовці випускника: курс узагальнює деякі знання, отримані студентами-філологами з пропедевтичних курсів ряду дисциплін, знайомить студентів з прийомами і методами, використовуваними при аналізі тексту, і дає уявлення про сучасну практику інтегрального підходу в гуманітарних науках.

Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу:

-- Студент повинен мати уявлення про:

- передумови розвитку когнітивної поетики;

- її теоретичний фундамент;

- основні концепції та наукові роботи, на положення яких можна спиратися при аналізі текстів будь-якого роду.

-- Також студент повинен вміти:

- застосовувати отримані знання на практиці при аналізі текстів.

курс-Когнітивна-поетика

Зміст курсу Когнітивна поетика включає в себе такі питання:

- Фігури і фон;

- Образи простору;

- Образи часу;

- Когнітивний дейксис;

- Сприйняття і метафори;

- Скрипти та схеми;

- Пам'ять, контекст, текстові світи.

Отже, дисципліна Когнітивна поетика тільки на етапі формування, але має важливе значення для вивчення поезії. Аналіз поетичного тексту неможливо проводити за допомогою простого запозичення вже вироблених в когнітивній науці методів і прийомів або схожого запозичення з інших наукових дисциплін - необхідне створення особливих концепцій, моделей і методик аналізу, актуальних саме для поетичного текста.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!