Роздрукувати сторінку

Соціальна політика, як навчальна дисципліна

« Назад

Соціальна політика – дисципліна, що вивчає трансформацію соціальних відносин у суспільстві, аналізує диференціацію в структурі населення.

Метою вивчення курсу «Соціальна політика» є сприяння розвитку у них соціально-політичного мислення і поведінки, а також на цій основі соціальної активності в суспільстві і в процесі майбутньої професійної діяльності в системі соціальної роботи.

Соціальна-політика

Метою курсу є формування професійних компетенцій:

- знання основ розвитку соціальної сфери, структури соціальної сфери, системи соціальних служб, організацій та установ);

- знання напрямків соціальної політики у різних сферах життєдіяльності;

- знання змісту соціальної політики стосовно різних осіб і груп.

Студенти в результаті освоєння курсу повинні: вміти пояснити основні напрямки і пріоритети соціальної політики, пояснити її взаємозв'язок з внутрішньою та зовнішньою економічною, національною, демографічною та іншою політикою, роль та значення в професійній практичній діяльності соціальних службах, організаціях, установах при консультуванні, посередництві, наданні соціальної допомоги та послуг різним категоріям населення, розробці та прийнятті рішень соціальної сфери.

соціальна-робота

Завдання вивчення дисципліни:

- формування у студентів наукових уявлень про соціальну політику, її цілі, завдання та механізм реалізації;

- допомогти студентам оволодіти понятійно-категоріальним апаратом, що використовується при аналізі та розробці соціальної політики за кордоном і в Україні;

- вивчення типології соціальної політики, характеристик та діяльності основних суб'єктів соціальної політики, що роблять вплив на соціальний розвиток товариства;

- дослідження соціальної структури суспільства з точки зору демографічного аспекту;

- вивчення сутності і концепцій соціальної держави, а також поняття соціального партнерства;

- проведення аналізу соціальної політики в окремих галузях соціальної сфери і щодо окремих категорій населення;

- дослідження ролі соціальної політики в політичній системі, перспектив розвитку і пріоритетів;

- навчити студентів застосовувати соціально-політичні знання в практиці соціальної роботи;

- допомогти студентам розібратись у широкому спектрі існуючих концепцій і напрямків теоретико-методологічних досліджень соціальної політики як феномена суспільного життя.

Курс «Соціальна політика» належить до числа базових дисциплін з циклу загально-професійних дисциплін. Засвоєння соціально-політичних знань студентів покликане підвищити їх професіоналізм і компетентність, а також сприяти розвитку у студентів творчого мислення і навичок соціально – політичного аналізу процесів, що відбуваються в системі соціальної роботи. Програма і тематичний план курсу орієнтують студентів на всебічне і системне вивчення основних напрямів соціальної політики, її цілей, пріоритетів, функцій та принципів формування, соціального партнерства як інституту соціальної політики, проблем соціального захисту населення, міграційної політики, політики в галузі освіти, сім'ї, материнства і дитинства.

Для більш ефективного освоєння програми курсу студенти повинні мати підготовку в області теорії соціальної роботи, технології соціальної роботи.

Дана дисципліна є однією з основних для освоєння таких дисциплін як «Цільові соціальні програми як інструмент реалізації соціальної політики», «Проблеми соціальної роботи з молоддю», «Зайнятість населення та її регулювання», «Правове забезпечення соціальної роботи», «Соціальні інновації».

соціальний-захист-населення

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гонтмахер Є., Волков Ю.Г., Калашніков С.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи тези з курсу «Соціальна політика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!