Роздрукувати сторінку

Технології друкованих видань, як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма навчальної дисципліни «Технології друкованих видань» є частиною основної професійної освітньої програми за напрямом підготовки Дизайн.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів уявлення про технологічні процеси поліграфічного виробництва. Метою освоєння дисципліни «Технології друкованих видань» є отримання студентами теоретичних знань і придбання практичних умінь в галузі художнього проектування у професійній діяльності, необхідних для майбутньої трудової діяльності випускників.

видавнича-справа

Мета дисципліни «Технології друкованих видань» – дати загальне взаємозалежне уявлення про виробничі процеси і їх реалізацію, характеристику і конструкцію поліграфічної продукції, основних технологічних процесах (додрукарських, друкарських, брошурувально-палітурних та оздоблювальних) і застосовуваному обладнанні; створити системне представлення про теорії та практику редагування як про специфічну сферу культурно-творчої та громадської діяльності, що сформувалася в історичному процесі соціальної комунікації; уявлень про діяльність редактора як організатора і керівника даного процесу та безпосереднього учасника і виконавця редагування і формування проекту видання.

Реалізація мети передбачає вирішення наступних завдань:

- засвоєння основних понять, пов'язаних з проектною діяльністю області поліграфії;

- знання різних технологій виготовлення друкованої продукції;

- вивчення особливостей переддрукарської і післядрукарської технології, матеріалів і устаткування, комплексних підходів у роботі над створенням друкованої продукції;

- ознайомлення з базовими поняттями типографіки та графічної сітки;

- вивчення сучасних методів та комп'ютерних технологій в області друкованої графіки;

- придбання навичок у використанні графічних засобів візуалізації при розробці та подачі друкованої продукції;

- навчити основним формам і методам оцінки видавничого потенціалу окремих країн та регіонів з використанням статистичних матеріалів та інформації, що публікується в періодичній пресі та інших джерелах;

- навчити формуванню прогнозних даних на основі аналізу динаміки розвитку видавничої справи;

- сформувати практичні навички оформлення різних типів книжкових видань.

друкована-продукція

Зміст даної дисципліни спирається на основи таких дисциплін, як: «Комп'ютерні технології», «Шрифт», «Фотографіка», «Книжкова графіка», «Проектування», «Типографіка».

Дисципліна «Технології друкованих видань» необхідна для вивчення дисциплін професійного циклу: «Основи виробничої майстерності» і «Проектування».

В результаті вивчення дисципліни «Технології друкованих видань» студент повинен:

-- Знати:

- основні поняття, пов'язані з проектною діяльністю в області поліграфії;

- етапи виготовлення друкованої продукції;

- особливості проектування, виразні засоби, комплексні підходи у роботі над створенням продукції графічного і друкованого дизайну;

- різновиди поліграфічних технологій та їх можливості.

-- Вміти:

- використовувати отримані знання для створення друкованої продукції, графічного та образного рішення макета;

- виконати повний цикл проектування – від розробки концепт-ідеї до реалізації її у вигляді макету в аналоговому або цифровому форматі;

- грамотно презентувати проект у формі графічної подачі макету, а також на електронних носіях.

-- Володіти:

- культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановкою мети і вибору шляхів її досягнення;

- навичками додрукарської підготовки.

Технології-друкованих-видань

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Маркіна І.В., Раскін А.Н., Ромейков І.В., Шашков Ю.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Технології друкованих видань» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!