Роздрукувати сторінку

Джерелознавство всесвітньої історії, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Джерелознавство всесвітньої історії є спеціальною дисципліною і вивчає основні принципи відбору джерел при вивченні всесвітньої історії.

Метою даного курсу є вивчення об'єктів історії, культури, літератури, архітектури і т.п. як джерел інформації про життя людини і суспільство на різних етапах світової історії.

джерела

Завдання курсу – вивчення дослідницьких методів і самих історичних джерел в їх безпосередній конкретності і матеріалізованості.

Оскільки джерелознавство є перш за все методом пізнання, тому в даному курсі особливий акцент робиться на важливості аналізу особливостей виникнення історичних джерел як, їх критичної оцінки і адекватної інтерпретації.

Джерелознавство всесвітньої історії вирішує проблему вибору методів і способів їх застосування з тим, щоб отримати дійсне збільшення знань про людину і суспільство, про феномен людства в його тимчасовій і просторовій єдності.

Даний курс логічно і гносеологічно пов'язаний з такими дисциплінами як Теорія і методологія історії, Всесвітня історія, Історіографія та ін.

Джерелознавство

Історики, соціологи, культурологи, антропологи, представники інших соціально-гуманітарних дисциплін звертаються до джерел з конкретними цілями та питаннями, прагнучи розширити уявлення про предмет науки, яка вивчається. Але всі вони пізнають інформацію із загальної сукупності джерел, створених людьми. Тому студент повинен чітко знати і розуміти, що загальна сукупність джерел становить проекцію історії в часі, скарбницю знання і світового досвіду людства.

Вивчення гуманітарних дисциплін нерозривне з читанням текстів і ґрунтується на них. Під цим словом в джерелознавстві розуміється будь-яке інформаційне повідомлення, виражене в одній з існуючих чи колись існувавшій мові. При цьому читання буде закладатися, перш за все, в перекодуванні інформації в звичні нам системи комунікації, в «перекладі» її на «нормальну» мову.

Однак складність розуміння сенсу стародавнього або середньовічного тексту не знімається навіть якщо ми маємо абсолютно точний, з точки зору мовознавства, переклад. Студент повинен розуміти, що дослівний переклад для історика, для фахівця-гуманітарія іншого профілю ніколи не може бути самоціллю. Це лише одне з допоміжних засобів з'ясування історичного сенсу джерела. Дослідник, який працює з джерелом, завжди передбачає наявність певного розриву, розбіжності сенсу судження автора джерела і його сучасного сприйняття.

Після зміни мовної форми перед дослідником постає текст не менш загадковий, ніж той, який перекладався. Справа в тому, що практично в будь-якому тексті, який віддалений у часі та просторі від читача в часі, закладена принципово інша система сприйняття, яка також вимагає «перекладу» в зрозумілі поняття і категорії. А такий переклад пов'язаний з вельми серйозними труднощами.

Виходячи з вищесказаного, випливає важливість, по-перше, вміння робити логічні висновки про те, що означає сам факт наявності фрагментів минулої реальності і, по-друге, вміння відтворювати на цій основі взаємопов'язану картину тієї культури, того суспільства, залишком якої ці фрагменти є.

Джерелознавство-всесвітньої-історії

Студент повинен знати про існування різних видів джерел, про шляхи їх відшукання, ставити питання і вміти знаходити в джерелах відповіді, розуміти суть тих складнощів, з якими неминуче стикається дослідник.

Отже, курс Джерелознавство всесвітньої історії знайомить студентів з видами історичних джерел, з яких черпає свої знання всесвітня історія, з основними методами і прийомами їх дослідження та аналізу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!