Роздрукувати сторінку

Тележурналістика, як навчальна дисципліна

« Назад

Телебачення – унікальний засіб масової комунікації та інформації. Воно доступне жителям усіх країн і континентів.

Кожен компонент зв'язку «формат – реклама – рейтинг» окремо і всі разом забезпечують безупинну діяльність конвеєра з виробництва ідеологічних міфів і стереотипів, глянцевих аудіовізуальних образів і метафор, символів і моделей поведінки.

діяльність-тележурналіста

Мета курсу - сформувати у студентів необхідний комплекс знань, умінь і практичних навичок в області телевізійної журналістики, що розуміється як суспільна діяльність по збору, обробці та періодичному поширенню через канали електронних мас-медіа - актуальної, соціально значимої інформації, а також для створення сценаріїв телепрограм, кіно-, відео-, телефільмів. Сформувати розуміння суспільної місії журналістської професії, дати поняття про основні підходи та особливості діяльності тележурналіста (робота в команді, знімальній групі). Дати практичні навички у створенні усних і письмових текстів до інформаційно-аналітичних телепрограм, навчити знаходити підходи до розкриття на телеекрані «драматургії реальних подій» у світі.

Дисципліна відноситься до числа професійного модуля базової частини таких напрямів професійної підготовки фахівців, як режисура та драматургія. Предмет включає в себе як теоретичну, так і практичну частину. Для вивчення даного курсу в якості вхідних знань студенти повинні мати уявлення про те, що телебачення та кіно (документальне особливо) – це два потужних засоби масової комунікації, а також два різновиди аудіовізуальних мистецтв, кожне з яких має свої власні виражальні засоби.

Базові знання для формування творчого підходу до створення зорового, візуального образу студенти отримують, вивчаючи такі дисципліни, як «Кінорежисура», «Операторська майстерність», «Образотворче рішення фільму», «Кінодраматургія».

телебачення

В курсі «Телевізійна журналістика» велике місце відводиться аналізу різних видів телетексту: заздалегідь підготовлених для телеведучих матеріалів тексту; усна мова (її називають екранною), яка звучить у новинах, репортажах з місця подій, ток-шоу та інших інформаційно-аналітичних «словесних баталіях», а також тексти, написані на екрані, як-то: цитати, заголовки і рубрики, новинний «біжучий рядок» і т.д. Аналізуючи практику телеканалів, студенти повинні звертати особливу увагу на сполучуваність образотворчого та словесного рядів у телепрограмах різного призначення і різних жанрів.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен засвоїти наступні загальнокультурні та професійні компетенції:

- Здатний до сприйняття, аналізу і узагальнення інформації, вміє ставити мету та знаходити шляхи її досягнення.

- Здатний відтворювати архітектоніку твору мистецтва: фіксувати головні ознаки його задуму, стилістики, виконавські особливості твору мистецтва.

1. Знати, які етапи пройшла у своєму розвитку вітчизняна тележурналістика; зміст основних понять (термінів) курсу. Знати основні методи, способи і засоби - з використанням сучасних технологій - отримання, переробки, зберігання та використання інформації.

2. Вміти аналізувати сучасними методами телевізійні повідомлення різних жанрів (в сучасній термінології «медіатексти»), освоюючи їх контент (зміст), створювати та редагувати тексти професійного призначення, використовуючи багатство образних засобів української мови.

3. Усвідомлювати необхідність постійно поповнювати багаж теоретичних знань і практичних навичок не тільки в процесі навчання в інституті, але на всьому протязі творчої діяльності. Усвідомлювати, що пошук значущих тем, героїв, сюжетів для майбутніх фільмів, починаючи зі студентської лави, триває все життя кінематографіста, працівника ЗМІ, тележурналіста.

Тележурналістика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Третьяков В.Т., Соколов А., Саппак В., Муратов С.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Тележурналістика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!