Роздрукувати сторінку

Історія стародавнього світу, як начальна дисципліна

« Назад

Історія стародавнього світу вивчає період утворення та існування найперших цивілізацій і держав.

Основна мета дисципліни – ознайомити студентів з предметом історії стародавнього світу, джерелами вивчення, основною проблематикою цього визначного періоду історії, вивчення і розуміння закономірностей становлення і розвитку рабовласницького суспільства, еволюції соціально-економічних, політичних і культурних явищ в Стародавню епоху.

Історія-стародавнього-світу

У науці про історію стародавнього світу до сьогоднішнього дня залишається ряд дискусійних питань: місце стародавньої історії серед інших наук, її джерелознавча база, початкова i остання межа епохи, періодизація i трактування більшості питань, які вона вивчає.

Освоєння курсу дозволяє ознайомитися з теоретичними основами предмета, його проблематикою, зв’язками стародавньої історії i суміжних наук (археологію, етнологiя), класифікацією джерел.

Завдання курсу Історія стародавнього світу:

- розглянути місце Історії стародавнього світу серед історичних дисциплін, її відмінні риси та значення;

- висвітлити передумови виникнення та розвитку цивілізацій, їх основні риси;

- ознайомити студентів із загальною періодизації історії людства;

- дати уявлення про основні етапи становлення державних інститутів і державної влади в стародавньому світі;

- розглянути специфіку етнічних процесів на різних етапах стародавньої історії;

- ознайомити студентів з найвизначнішими цивілізаціями давнини та їх культурною спадщиною.

Історія-стародавнього-світу2

Для досягнення зазначеної вище мети і рішення задач курсу Історія стародавнього світу потрібно:

- сформувати у студентів вміння аналізувати закономірності і особливості державно-політичного, соціально-економічного, внутрішньополітичного, релігійного, культурного і духовного розвитку стародавніх державних утворень з урахуванням цивілізаційних характеристик і прагнень виховати на цій підставі осмислену громадянську позицію і загальнолюдські ціннісні якості;

- сприяти освоєнню студентами системи матеріальних, культурних і духовних цінностей, створених у Стародавньому світі і розвитку на цій основі здатності до самореалізації в умовах сучасної соціокультурної ситуації;

- сприяти становленню здатністі студента в силу своїх компетенцій, сформованих в результаті свідомого засвоєння і застосування навчальної історичної інформації, сприяти подальшому розвитку людської спільноти, міжнаціональних і міждержавних відносин, розвитку творчої та ініціативної особистості.

Суміжні дисципліни: Археологія, Всесвітня історія, Історія первісного суспільства, Історія Стародавнього Сходу, Етнологія, Антропологія, Допоміжні історичні дисципліни.

В рамках даного курсу Історія стародавнього світу обговорюються наступні теми:

- Попередні питання. Поділ історичних джерел. Допоміжні історичні науки. Методи вимірювання часу в історії. Методи історичних досліджень.

- Стародавня Месопотамія.

- Стародавній Китай і Індія.

- Єгипет.

- Стародавня Греція.

- Стародавній Рим.

стародавій-світ

Таким чином, даний курс знайомить студентів з теоретичними проблемами історії Стародавнього світу, розкриває закономірні і особливості формування перших цивілізацій та античної цивілізації в її двох варіантах: еллінському і римському, умовами формування і розвитку громадянської общини, особливостями економічного і соціального розвитку стародавніх держав Месопотамії, Єгипту, Індії, Китаю та Стародавньої Греції і Риму.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!