Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Порівняльна типологія англійської та української мов

Порівняльна типологія англійської та української мов, як навчальна дисципліна

« Назад

Пропонований курс «Порівняльна типологія англійської та української мов» для студентів іноземного відділення філологічного факультету є найважливішою дисципліною. Курс призначений для більш глибокого освоєння української мови, особливостей її структури на основі зіставлення з англійською мовою. Засвоєння іноземної мови відбувається успішно, якщо її особливості вивчаються у зіставленні з фактами рідної або іншої іноземної мови, відомої учням.

Основне значення для студентів – іноземців у навчанні іноземній мові (українській мові) має виявлення типологічно важливих структурних відмінностей іноземної мови від рідної мови, а також від інших мов, з якими учні порівнюють українську мову; встановлення типології мови, визначення типологічних характеристик досліджуваної мови щодо іншої іноземної мови.

засвоєння-іноземної-мови

При порівнянні української та англійської мов чітко простежуються особливості структури кожної з них, дається детальна характеристика одиниць всіх рівнів. Отримані знання допомагають не тільки проникнути в глиб історичних явищ української та англійської мов, але і ряд сучасних процесів, що відбуваються в них; допомагають попередити помилки на різних рівнях мови. В рамках курсу в учнів вдається систематизувати отримані за всі попередні роки навчання знання про мову, її закони, одиниці і їх взаємодії.

Зміст програми передбачає зіставлення рис української та англійської мов; знайомство студентів з особливостями їх фонетичного, лексичного, морфологічного, словотворчого, синтаксичного рівнів.

Цілі курсу:

1) навчити студентів виявляти найбільш суттєві типологічні риси англійської та української мов;

2) навчити порівнювати мови за певними ознаками, вибирати критерії для зіставлення;

3) навчити класифікувати, аналізувати різні мовні явища і процеси в мовах, систематизувати їх, робити висновки.

освоєння-української-мови

Завдання курсу:

- ознайомлення з основами, що становлять теоретичну базу курсу;

- формування навичок порівняння систем англійської та української мов на всіх рівнях;

- познайомити студентів з особливостями фонетичного, лексичного, морфологічного та синтаксичного ладу мов, що зіставляються;

- навчити виявляти спільні та відмінні риси англійської та української мов; узагальнити уявлення про систему української; виявити суттєві ознаки української мови;

- навчити свідомо підходити до вивчення фонетики, лексики, морфології, синтаксису іноземної (української) мови.

Освоєння змісту дисципліни «Порівняльна типологія англійської та української мов» передбачає знання студентами лінгвістичних засад, теоретичних положень наук «Сучасна українська мова», «Вступ до мовознавства», «Історія української літературної мови», «Культура мовлення». У результаті вивчення курсу учні повинні навчитися зіставляти кілька мов, виявляти спільне та відмінності в системах української та англійської мов, аналізувати, систематизувати, класифікувати мовні явища.

Дисципліна «Порівняльна типологія англійської та української мов» покликана зміцнити основи знань про українську та англійську мови, виробити свідомий підхід до практичного оволодіння лексикою, морфологією, синтаксисом і т. д. української мови, допомогти більш глибокому проникненню в суть процесів і явищ, що відбуваються в мові.

Порівняльна-типологія-англійської-та-української-мов

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Аракін В.Д., Бурлак С.А., Вардуль І.Ф. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Порівняльна типологія англійської та української мов» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!