Роздрукувати сторінку

Конфліктологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Конфліктологія — це наука про процеси самого зародження, виникнення, розвитку і завершення конфліктів будь-якого виду. Конфлікт є дуже складним соціальним і психологічним явищем. Рішення проблем, які розглядає конфліктологія може сприяти подоланню труднощів, пов'язаних з конфліктними ситуаціями.

Зовсім недавно в нашому суспільстві існувала «теорія безконфліктності», яка передбачала що «у правильно влаштованому суспільстві і правильно влаштованій сім'ї» конфліктів бути не повинно. Ця теорія не витримала випробування життям, тому що поява протиріч, що породжують конфлікти, в нашому житті неминуче.

дисципліна-Конфліктологія

Сьогодні погляд на природу і сутність конфлікту змінився, його стали розглядати як інструмент розвитку, тобто досліджувати його нові можливості. Їм можна навчитися управляти і використовувати конфлікт на благо собі і суспільству.

Поява сьогодні і в нашому суспільстві науки конфліктології як навчальної дисципліни цілком обґрунтовано, адже щоб управляти конфліктом, треба знати її механізм, структуру, причини і фази розвитку.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями та інструментарієм управління і ефективного вирішення конфлікту у важких ситуаціях.

Особливістю дисципліни є її практична спрямованість.

Завдання вивчення дисципліни:

1. Формування у студентів системи знань з курсу.

2. Формування і вдосконалення у студентів навичок ефективної взаємодії та уміння попереджати конфлікт на основі:

– забезпечення інструментарієм по управлінню конфліктів;

– вдосконалення навичок самоконтролю та саморегуляції;

– виявлення особливостей своєї поведінки у конфліктній ситуації і його корекції.

Конфлікт

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- знати:

– зміст понять «конфлікт», «конфліктна ситуація», «стрес», «фрустрація», механізм та функції конфлікту, структурні компоненти конфлікту;

– типології конфліктів;

– основні стратегії поведінки в конфлікті, принципи і моделі дозволу міжособових і організаційних конфліктів;

– технології цивілізованої взаємодії;

– типи керівників по стресостійкості;

– основні методи і способи психогігієни;

– причини і механізм запуску стресу і способи управління їх;

– про можливості управління нестандартною ситуацією і надання позитивного впливу на оточуючих;

– виявляти і аналізувати справжні причини конфлікту і пропонувати на основі теоретичних знань найбільш адекватні шляхи виходу з них;

– знімати психоемоційне напруження і релаксувати;

– усвідомлено вибирати стратегії поведінки в конфлікті.

- володіти:

– навичками наукового аналізу конфліктів різних рівнів;

– навичками позитивного впливу на партнерів і успішного ведення переговорів;

– навичками оцінки своїх вчинків і вчинків оточуючих з точки зору конфліктності;

– навичками неконфліктної поведінки в колективі та спілкування з громадянами відповідно до норм етикету;

– навичками управління емоційними переживаннями;

– навичками профілактики, управління, конструктивного підходу до вирішення конфліктів.

Основні дисципліни, для яких дана дисципліна є попередньою:

- Мотивація і стимулювання трудової діяльності;

- Організаційна поведінка;

- Адаптація персоналу;

- Управління конфліктами в організації;

- Формування лояльності персоналу.

Вимоги до вихідних знань, умінь і навичок студента формуються на основі наступних дисциплін:

- Соціологія;

- Психологія;

- Трудове право;

- Правознавство;

- Політологія;

- Адміністративне та цивільне право.

Конфліктологія

Дослідженням становлення дисципліни займаються такі визначні науковці: Миронова О. М., Мазоренко О.В., Ареф’єва О.В.

Отже, вивчення дисципліни такої як «Конфліктологія» є досить важливим у нашому суспільстві, адже оминути конфліктні ситуації та правильно вийти з них потрібно вчитися кожному.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!