Роздрукувати сторінку

Історія зарубіжної літератури, як начальна дисципліна

« Назад

Курс «Історія зарубіжної літератури» призначений для того, щоб дати цілісне уявлення:

- про історичний розвиток зарубіжної прози, поезії, драматургії, критики;

- про способи поширення та соціального освоєння кращих зразків мистецьких творів, які є світовим і національним культурним скарбом.

Актуальність дисципліни обумовлена необхідністю ознайомлення студентів з історією зарубіжної літератури як геніального винаходу людства, в процесі розвитку суспільства. Зміст дисципліни безпосередньо пов'язаний з художньою літературою.

зарубіжна-література

Курс «Історія зарубіжної літератури» викладається в контексті комплексу дисциплін соціогуманітарного характеру, таких як історія світу, історія культури, історія мистецтв, культурологія, історія української літератури.

Мета цього курсу - сформувати у студентів наукові уявлення про літературні форми духовної творчості, сутність, будову, типи, види, закономірності функціонування прози, поезії, драматургії, критики на різних етапах історичного розвитку, виробити навички роботи в галузі літературно-художньої творчості.

Завдання курсу Історія зарубіжної літератури:

- ознайомити студентів з історичним досвідом розвитку зарубіжної літературної творчості протягом століть;

- дослідити наступність і традиції літератури національних спільнот, еволюцію художніх стилів і течій;

- допомогти виробити ціннісні орієнтири в розумінні своєї літератури і літератури світу, усвідомити себе суб'єктом художньої творчості;

- засвоїти історичні та сучасні форми взаємодії зарубіжної літератури з українською літературою;

- органічно поєднати ціннісний зміст діяльності майстрів літератури різних епох з освоєнням сучасної літератури;

- осмислити основні закономірності розвитку зарубіжної літератури;

- сформувати теоретичні та практичні знання в області зарубіжної літератури;

- показати міждисциплінарні зв'язку історії зарубіжної літератури з іншими дисциплінами;

- простежити соціальне і культурне оточення, в якому створювалася і функціонувала література, зміни жанрів і тематичного змісту;

- дати уявлення про знаменитих письменників і найбільш значимі пам'ятники світової художньої літератури.

Історія-зарубіжної-літератури

В результаті вивчення дисципліни Історія зарубіжної літератури студенти повинні знати:

- теоретичні концепції поняття «історія зарубіжної літератури»;

- основні етапи розвитку і вивчення історії зарубіжної художньої творчості;

- склад і структуру об'єкту історії літератури;

- систему літературознавчих і порівняльно-типалагіних методів дослідження художніх творів;

- творчу спадщину найбільш знаменитих світових діячів літератури.

-- Вміти:

- використовувати систему спеціальних методів дослідження;

- працювати з різноманітними жанрами літератури різних епох;

- аналізувати твори зарубіжної літератури.

історія-літератури

Оскільки поширення літератури через книги як і раніше займає важливе місце в житті людини, зміст дисципліни охоплює не тільки вивчення особливостей літератури на різних етапах історичного розвитку, а й включає в себе відомості про розвиток письменності, про різні форми книги, способи її виготовлення і розповсюдження, історію формування видавничої практики в різних політичних і культурних умовах.

Отже, особливу увагу в процесі вивчення дисципліни звернуто на вироблення світоглядних і творчих підстав для майбутньої професійної роботи, а також на виховний потенціал зарубіжної літератури, який дозволить зрозуміти світ цінностей і смислів через твори літератури багатьох століть.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!