Роздрукувати сторінку

Граматика англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення будь-якої іноземної мови передбачає в першу чергу оволодіння граматикою мови.

Граматика англійської мови вивчає граматичні особливості англійської мови.

Мета даного курсу – пояснити всі існуючі морфологічні та синтаксичні особливості граматичної будови сучасної англійської мови, забезпечити правильність їх розуміння і навчити студентів правильному застосуванню граматичних правил при перекладі, а також в усній і письмовій англійській мові.

англійська-мова

Найважливішими завданнями курсу є:

- послідовність освоєння граматики англійської мови (в залежності від етапу навчання);

- взаємозв'язок і взаємозалежність граматичних явищ в мові;

- опора на порівняння з рідною мовою;

- стимулювання самостійної роботи студентів;

- розвиток навичок писемного мовлення, письмового перекладу;

- зв'язок навчання і розвитку грамотності студентів;

- комунікативна спрямованість навчання.

Курс граматики англійської мови тісно пов'язаний з іншими дисциплінами спеціальності, такими як лексика, практика мови, теорія і практика перекладу, ділова англійська, стилістика англійської мови, лексикологія і т.д.

Вивчаючи граматику англійської мови, студенти вчаться правильно і грамотно будувати свою усну та письмову мову, перекладати тексти різної складності з англійської на українську і з української на англійську мову.

Знання граматики дозволяє їм правильно розуміти англійську мову, робити аналіз текстів різної тематики.

Отримані знання з даної дисципліни допоможуть студентам швидше і глибше освоїти інші мовні дисципліни, які вивчаються в процесі навчання даної спеціальності.

По завершенні цього курсу студент повинен вміти:

- Правильно використовувати лексичний і граматичний матеріал відповідно до професійних особливостей діяльності та сфери спілкування.

- Правильно перекласти текст будь-якої складності, визначаючи граматичні явища англійської мови.

- Активно використовувати і правильно інтерпретувати в процесі комунікації оптимальний набір граматичних моделей.

- Ефективно використовувати лексичний матеріал при створенні усного та письмового тексту.

- Вести розмову з партнером на різні теми грамотно, без помилок.

- Робити повідомлення і висловлювати свою думку з приводу будь-якого прочитаного тексту.

- Робити граматичний розбір пропозиції, виділивши і пояснивши його граматичні особливості.

- Писати листа товаришам або знайомим, не допускаючи граматичних помилок.

- Правильно інтерпретувати і самостійно складати текст основних базових листів і документів на англійській мові з дотриманням основних норм етикету.

Граматика-англійської-мови

Даний курс призначений для тим, хто хоче досконало володіти англійською мовою. Для того, щоб спілкуватися по-англійськи потрібні не тільки гарна вимову, багатий запас лексики, але і добре знання граматики. Вивчення граматичних правил, численні тренувальні вправи допоможуть переконатися, що англійська граматика – це просто.

Отже, курс Граматика англійської мови має на меті надати студентові можливість розширити свій кругозір в області філології, реалізувати свій інтерес до предмету, перевірити свої профорієнтаційні прагнення, утвердитися в зробленому виборі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!