Роздрукувати сторінку

Історія української музики, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс історії музики займає важливе місце в освіті студентів музичних спеціалізацій. Він доповнює коло знань одержуваних за спеціальними та музично-теоретичними предметами і разом з тим служить необхідним фундаментом. Крім того, він виступає сполучною ланкою між дисциплінами музичного та загально гуманітарного профілю.

Цілі опанування дисципліни: сформувати у студентів розуміння історії музики як єдиного процесу її розвитку, соціально і культурно детермінованого, але одночасно обумовленого його внутрішніми закономірностями; сприяти розвитку музичної та культурної ерудиції студентів; виробити вміння правильно оцінювати достоїнства музичного твору та визначати можливості його використання в освітній і виховній роботі з дітьми.

Історія-української-музики

Проходження цього курсу має забезпечити рішення наступних завдань:

- вивчення музичних творів різних епох, аналізи найбільш видатних зразків;

- знайомство з основними стильовими особливостями та жанровими різновидами музики даної епохи;

- розгляд згаданих особливостей у зв'язку з основними принципами стилеформування в мистецтві епохи, а також і рисами її культурно-історичних особливостей.

Рішення цих задач тим більш необхідно, що в даний час неможливо мислити музиканта – виконавця, керівника хорового або оркестрового колективу без досить широкого і різноманітного репертуару, почуття стилю і специфічних імпульсів художнього мислення.

Для забезпечення названих завдань представляється необхідним насамперед особливим чином орієнтуватися у структурі курсу. Тут слід мати на увазі його багатопрофільність, поєднання різних і притому важко узгоджуваних завдань.

музичний-твір

В його основу повинні бути закладені принципи історизму притому саме в різних проявах, демонструючи в своєму роді важливість міждисциплінарних зв'язків. В даному випадку передбачається необхідність поєднання історичних, культурологічних і мистецтвознавчих ракурсів і необхідних даних у висвітленні всіх тем – в першу чергу мова тут повинна йти про характеристики різних епох, так і про інтерпретації форм їх стильового вираження. Зауважимо, що окрему проблему становлять формулювання закономірностей їх розгалужень або єдності, останні ж як очевидно не можна уявити поза обліком градацій їх пізнавальних можливостей, що і вимагає взаємодії різних аспектів і ракурсів в поданні питання.

Методичні проблеми проходження курсу концентруються навколо організації домашньої і самостійної роботи студентів. Самостійна робота передбачає насамперед розширення кола виучуваних творів, останнє залежить в першу чергу від інтересів самого студента. Тому тематичну спрямованість такого розширення представляється доцільним пов'язувати з досвідом професійної роботи, а також з особливостями досліджуваного репертуару в класах по спеціальності. Навички самостійної роботи також можна розвивати за допомогою індивідуальних завдань для семінарів, а в окремих випадках і рефератів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- Знати: хронологічні рамки, жанрову та естетичну специфіку етапів розвитку музичного мистецтва.

- Вміти: застосовувати на практиці отримані знання, включати інформацію про музичні події та етапи розвитку музичного мистецтва в освітній і виховний процес.

- Володіти: навичками співвідносити конкретний музичний твір з тим або іншим етапом в історії мистецтва, світоглядом, естетичною установкою.

розуміння-історії-музики

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Привалов С.Б., Міхєєва Л., Писигін В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи тези з курсу «Історія української музики» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!