Роздрукувати сторінку

Основи гуманістичної педагогіки, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Основи гуманістичної педагогіки – вивчає передові педагогічні ідеї, пов’язані зі спрямуванням навчання і виховання на особистість дитини, врахування її інтересів і вподобань.

Важливе місце в загальній системі професійної підготовки педагога, викладача педагогіки займає курс Основи гуманістичної педагогіки, вивчення якого дозволяє освоїти сучасні напрямки модернізації освіти.

курс-Основи-гуманістичної-педагогіки

Робоча програма дисципліни Основи гуманістичної педагогіки складена відповідно до державних вимог вищої професійної освіти до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників для спеціальності «Педагогіка» і спрямована на забезпечення професійної підготовки студентів відповідно до основних методологічних підходів сучасної педагогічної науки.

Викладання курсу Основи гуманістичної педагогіки будується на основі:

- забезпечення тісного зв'язку теорії і практики професійної діяльності,

- обліку результатів сучасних педагогічних та методичних досліджень;

- творчого використання різних моделей гуманізації виховного процесу.

Лекції використовуються на першому етапі ознайомлення з навчальною темою з метою сформувати у студентів внутрішню мотивацію при сприйнятті навчального матеріалу, створюючи певну установку на вивчення теми і подальше використання отриманих знань у професійній діяльності. Можуть бути використані наступні види лекцій: інформаційна, проблемна, проблемно-мікроситуаційна, лекція аналітичного типу, проблемно-фрагментарна, версійна, "лекція удвох".

Семінарські заняття присвячені аналізу та обговоренню найбільш актуальних питань організації педагогічного процесу в освітніх установах різного типу на основі спостережень, проведених на практиці, і вивчення першоджерел. Семінарські заняття передбачають навчальні дискусії, що сприяють осмисленню провідних ідей, формуванню аналітичних умінь і концептуальних підходів до планування та організації навчального процесу, що є підставою для формування гуманістичної педагогічної позиції студентів.

Даний курс розрахована на студентів педагогічних спеціальностей, що навчаються на випускних курсах, тому що зміст навчальної дисципліни Основи гуманістичної педагогіки спирається на знання студентами основ педагогічних і психологічних наук.

Цілі вивчення дисципліни Основи гуманістичної педагогіки:

- сформувати уявлення студентів про основні шляхи модернізації сучасної освіти і історичні основи теорії і практики гуманізації педагогічного процесу;

- сформувати знання сучасних технологій гуманізації педагогічної роботи та умови її реалізації;

- навчити розробляти науково-методичний супровід гуманізації педагогічного процесу в навчальному закладі.

Вивчення цієї навчальної дисципліни передбачає активну самостійну роботу студентів, тому в програмі пропонується система різноманітних видів самостійної роботи студентів.

Як наслідок освоєння даного курсу студент повинен:

-- Мати уявлення:

- про розвиток гуманістичних ідей в системі суспільного виховання.

-- Знати:

- основні напрями модернізації освіти;

- історичні передумови сучасного трактування гуманістичного підходу у вихованні;

- розвиток ідей колективізму як проблеми гуманізації педагогічної системи.

-- Вміти:

- аналізувати нормативно-правову базу модернізації української освіти.

Основи-гуманістичної-педагогіки

Отже, даний курс націлений на освоєння студентами передових ідей навчання і виховання, гуманізації освітнього процесу.

Якщо у вас виникли труднощі при вивченні даного курсу, а скоро сесія, тоді ви можете замовити курсову або творчий проект з курсу Основи гуманістичної педагогіки на сайті освітнього центру Курсовікс.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!