Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з природничих дисциплін

База готових робіт з природничого напряму. Тут Ви точно знайдете свою роботу

Всі готові роботи з природничих дисциплін можна знайти тут:

Список предметів із всіх природничих дисциплін:

 1. Агробіологія

 2. Агрохімія

 3. Акустика

 4. Акушерство і гінекологія

 5. Альгологія

 6. Аналіз органічних сполук

 7. Аналітична хімія

 8. Анатомія

 9. Анатомія і фізіологія нервової системи

 10. Анатомія людини

 11. Анестезіологія та інтенсивна терапія

 12. Аптечна технологія лікарських засобів

 13. Аптечна технологія ліків

 14. Аромологія в косметології та аромотерапії

 15. Архітектурна (будівельна) фізика (Кліматологія)

 16. Астрономія

 17. Астрофізика

 18. Атомна фізика

 19. Безпека життєдіяльності (БЖД)

 20. Біогеографія

 21. Біологія

 22. Біологія з основами генетики

 23. Біологічна хімія
 24. Біонеорганічна хімія

 25. Біоорганічна хімія

 26. Біотехнології

 27. Біотехнологія солоду та ферментних препаратів

 28. Біофармація

 29. Біофізика

 30. Біохімія

 31. Борошномельно-круп'яна промисловість
 32. Ботаніка

 33. Будова речовини

 34. Ветеринарна медицина

 35. Виноградарство
 36. Виробнича лікарська практика

 37. Виробнича практика з хімічної технології

 38. Високомолекулярні сполуки

 39. Вікова психологія

 40. Вірусологія

 41. Внутрішні хвороби дрібних тварин

 42. Внутрішня медицина

 43. Газонознавство
 44. Генетика

 45. Географія

 46. Географія будівельної індустрії

 47. Географія інфраструктури

 48. Географія культури

 49. Географія населення та розселення

 50. Географія праці

 51. Географія промисловості

 52. Географія рекреації та туризму

 53. Географія світу

 54. Географія сільського господарства

 55. Географія споживання

 56. Географія сфери послуг

 57. Географія торгівлі

 58. Географія транспорту

 59. Геоекологія (ландшафтна екологія)

 60. Геологія

 61. Геофізика

 62. Геохімія
 63. Гігієна та екологія

 64. Гідробіологія

 65. Гістологія, цитологія та ембріологія

 66. Готельне господарство

 67. Ґрунтознавство

 68. Ґрунтознавство з основами геології

 69. Демографія
 70. Дерматологія та венерологія (Дерматовенерологія)

 71. Диференціальна психологія

 72. Долікарська допомога

 73. Екологічна геохімія
 74. Екологічна хімія

 75. Екологічний аудит

 76. Екологічний маркетинг

 77. Екологічний менеджмент
 78. Екологія

 79. Екологія людини

 80. Екологія харчових виробництв

 81. Економіка та організація хімічних виробництв

 82. Економічна географія країн світу

 83. Економічна географія

 84. Експериментальна психологія

 85. Екстренна та невідкладна медична допомога

 86. Електрохімія

 87. Елементи практичної психології (інтернатура)

 88. Ендокринологія
 89. Епідеміологія

 90. Етика та деонтологія у фармації

 91. Етноботаніка

 92. Етнографія народів світу

 93. Етнокультурологія

 94. Етнологія України

 95. Загальна патологія

 96. Загальна практика (сімейна медицина)

 97. Загальна психологія

 98. Загальна хімічна технологія

 99. Загальна хімія

 100. Загальна хірургія

 101. Загальне землеробство (Землеробство)
 102. Захворювання внутрішніх органів

 103. Зоологія

 104. Інфекційні хвороби

 105. Інформаційні технології в фармації
 106. Історія медицини

 107. Історія психології

 108. Історія фармації

 109. Історія хімії

 110. Картографія

 111. Квантова механіка

 112. Квантова радіофізика

 113. Квантова фізика

 114. Квантова хімія

 115. Клінічна імунологія та алергологія

 116. Клінічна психодіагностика

 117. Клінічна фармакологія

 118. Клінічна фармація

 119. Колоїдна хімія

 120. Кондитер (кондитерська справа)
 121. Конструктивна географія

 122. Координаційна хімія

 123. Косметологія
 124. Країнознавство

 125. Кристалохімія

 126. Кріобіологія

 127. Кулінарія
 128. Лабораторна діагностика

 129. Ландшафтознавство

 130. Латинська мова та медична термінологія

 131. Лісова таксація і лісовпорядкування

 132. Лісознавство

 133. Логопедія

 134. Масаж

 135. Математична фізика
 136. Математичні методи в біології

 137. Медицина
 138. Медицина надзвичайних станів

 139. Медицинська фізика

 140. Медична апаратура
 141. Медична біологія

 142. Медична генетика

 143. Медична географія

 144. Медична допомога
 145. Медична психологія

 146. Медична хімія

 147. Медичне і фармацевтичне товарознавство

 148. Менеджмент готельного та туристичного бізнесу

 149. Метеорологія

 150. Методи органічних реакцій

 151. Методи органічного синтезу

 152. Методологія хімії

 153. Мікроаналітичні системи і сенсори
 154. Мікробіологія

 155. Мікробіологія, вірусологія та імунологія

 156. Мінеральні ресурси хімічної промисловості

 157. Молекулярна біологія

 158. Молекулярна фізика

 159. Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

 160. Морехідна астрономія

 161. Морехідні якості суден

 162. Навігація і лоція

 163. Нанохімія

 164. Неврологія

 165. Нейробіологія

 166. Нейронна фізика

 167. Нейрохірургія

 168. Неоекологія
 169. Неорганічна хімія

 170. Неорганічний синтез

 171. Нефрологія

 172. Нормальна фізіологія
 173. Нутриціологія

 174. Овочівництво

 175. Океанологія

 176. Океанські шляхи світу
 177. Онкологія

 178. Оперативна хірургія

 179. Організація виробнитства закладів ресторанного господарства (ЗРГ)
 180. Органічна хімія

 181. Органічний синтез

 182. Осетрівництво

 183. Основи біоетики та біобезпеки

 184. Основи здоров’я

 185. Основи здорового способу життя

 186. Основи комплексної безпеки

 187. Основи міжнародного туризму

 188. Основи нейропсихології

 189. Основи управління в екологічному моніторингу

 190. Оториноларингологія

 191. Офтальмологія

 192. Палеонтологія

 193. Паразитологія

 194. Патологічна анатомія
 195. Патоморфологія

 196. Патопсихологія
 197. Патофізіологія (Патологічна фізіологія)

 198. Педіатрія

 199. Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами

 200. Переробка та зберігання зерна

 201. Перцепційна географія

 202. Плодівництво

 203. Повар

 204. Політична географія

 205. Порівнювальна анатомія

 206. Практична психологія вищої школи
 207. Прикладна фізика

 208. Природознавство

 209. Променева діагностика
 210. Промислова екологія

 211. Промислова технологія лікарських засобів

 212. Пропедевтика внутрішньої медицини

 213. Пропедевтика педіатрії

 214. Професійні хвороби
 215. Процеси та апарати харчових виробництв

 216. Процеси та апарати хімічної технології

 217. Психіатрія та наркологія

 218. Психоаналіз

 219. Психогенетика
 220. Психодіагностика

 221. Психологічна корекція посттравматичних стресових розладів

 222. Психологічне консультування в закладах освіти

 223. Психологічний вплив та маніпулятивна поведінка

 224. Психологія

 225. Психологія адвокатської діяльності

 226. Психологія адитивної поведінки

 227. Психологія аномального розвитку

 228. Психологія вищої школи

 229. Психологія вікових відмінностей

 230. Психологія дитячої творчості

 231. Психологія діяльності і навчальний менеджмент
 232. Психологія екстремальної поведінки

 233. Психологія життєвих криз

 234. Психологія здоров’я

 235. Психологія особистості

 236. Психологія управління
 237. Психофізіологія

 238. Радіаційна медицина

 239. Радіологія

 240. Радіофізика

 241. Радіохімія

 242. Рекреаційні комплекси світу
 243. Ресурсознавство лікарських рослин

 244. Рибопромислова справа
 245. Рільництво

 246. Рослинництво

 247. Санітарно-гігієнічний контроль виробництва

 248. Сестринська практика

 249. Систематика нижчих рослин з основами мікології

 250. Сільське господарство та землекористування
 251. Сільський туризм

 252. Сімейна психологія

 253. Сімейне та дитяче психологічне консультування

 254. Соціальна психологія

 255. Соціально-економічна географія України

 256. Спеціальна психологія

 257. Спортивна біологія і медицина

 258. Стандартизація лікарських засобів

 259. Статистична фізика

 260. Стоматологія

 261. Судова медицина і медичне правознавство

 262. Суспільно-географічна картографія

 263. Суспільно-географічна комплексологія

 264. Суспільно-географічна районологія (районістика)

 265. Суспільно-географічне краєзнавство

 266. Суспільно-географічне прогнозування та моделювання

 267. Теоретична фізика

 268. Теоретична хімія

 269. Тератологія

 270. Технічна електрохімія
 271. Технічна фізика

 272. Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв
 273. Технології цукру та полісахаридів

 274. Технологія бродильних виробництв, виробництва спирту і виноробства
 275. Технологія виготовлення хліба

 276. Технологія лікарських засобів

 277. Технологія лісопильно-деревообробних виробнитств
 278. Технологія переробки полімерів

 279. Технологія туристської діяльності

 280. Товарознавство (сестринська справа)

 281. Товарознавство харчових продуктів
 282. Токсикологічна хімія

 283. Топоніміка

 284. Травматологія і ортопедія

 285. Туристичне країнознавство

 286. Туристичне обслуговування (Туризм)

 287. Туристичні ресурси України

 288. Туроперайтинг

 289. Універсальний еволюціонізм

 290. Управління якістю медичної допомоги

 291. Урбоекологія
 292. Урологія

 293. Устаткування хімічної промисловості високомолекулярних сполук (ВМС)
 294. Фармакогнозія

 295. Фармакоекономіка

 296. Фармакологія

 297. Фармакотерапія

 298. Фармацевтична технологія (інтернатура)

 299. Фармацевтична хімія

 300. Фармацевтичний аналіз (інтернатура)

 301. Фармацевтичні аспекти біобезпеки

 302. Фармацевтичні аспекти нутріціології (БАД)

 303. Фармація
 304. Фізика

 305. Фізика космічних променів

 306. Фізико-хімічний аналіз

 307. Фізико-хімічні методи дослідження

 308. Фізична географія України

 309. Фізична кінетика

 310. Фізична космологія

 311. Фізична культура (фізкультура)

 312. Фізична реабілітація

 313. Фізична хімія

 314. Фізичне виховання та спорт
 315. Фізіологія

 316. Фізіологія людини

 317. Фізколоїдна хімія

 318. Фінанси природокористування

 319. Фітофармакологія

 320. Фтизіатрія

 321. Харчові технології та інженерія
 322. Хіміко-технологічна практика

 323. Хімічна інженерія
 324. Хімічна технологія

 325. Хімічна технологія неорганічних речовин

 326. Хімічна технологія органічних речовин

 327. Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів

 328. Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 329. Хімічна фізика

 330. Хімія

 331. Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук

 332. Хімія барвників

 333. Хімія високомолекулярних сполук

 334. Хімія напівпродуктів

 335. Хімія неорганічна

 336. Хімія органічна

 337. Хірургічна стоматологія

 338. Хірургія

 339. Хліборобство
 340. Хронобіологія

 341. Ядерна фізика