Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Практика усного і писемного мовлення французької мови

Практика усного і писемного мовлення французької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення французької мови – це навчальна дисципліна, яка спрямована на розвиток у студентів вмінь правильно і доречно вживати французьку мову в усному і письмовому мовленні.

Цілі курсу Практика усного і писемного мовлення французької мови:

- розвиток всіх видів мовної діяльності студентів на основі комплексної організації навчального матеріалу;

- збагачення словникового запасу студентів;

- розвиток навичок монологічного мовлення та діалогічного мовлення;

- формування вміння висловлювати власну думку з прочитаного або побаченого;

- вироблення у студентів професійно-педагогічних умінь і навичок.

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-французької-мови 

Завданнями курсу Практика усного і писемного мовлення французької мови є практичне оволодіння усною і письмовою мовою французької мови відповідно до тематичного плану.

Навчальним матеріалом навчання служать тематично відібрані оригінальні тексти з поступово наростаючими лексичними і граматичними труднощами.

Активний словник студентів збагачується за рахунок засвоєння 1400 повнозначних одиниць, що включають в себе загальновживану лексику, що має високу частотність і широку сполучуваність. Робота над аудіюванням ведеться на спеціально відібраних текстах і діалогах, що відображають тематику курсу.

Контроль розуміння мови на слух здійснюється не тільки усно, але й письмово. Монологічне мовлення представлена описом і розповіддю, що включають в себе елементи міркування і особистісну оцінку прочитаного або прослуханого тексту.

Навчання діалогічного мовлення триває з урахуванням функціональних різновидів діалогу, велика увага приділяється використанню розмовних кліше. Для розвитку навичок і вмінь писемного мовлення поряд з традиційними формами роботи використовуються також і нові види: твір на пройдену тему, коментування сентенцій і т. п.

До навчання студент повинен вміти:

- Аудіювання - вміти розуміти на слух навчальні та оригінальні тексти в межах вивченої тематики, наговорені диктором зі швидкістю 220 слів за хвилину. Текст може містити 5-6 незнайомих слів і відображати літературно-розмовний стиль мовлення з деякими елементами побутово-розмовної, бути монологічним або діалогічним, наговорений декількома дикторами.

- Монологічне мовлення - студент повинен вміти викладати текст, прочитаний вдома або в аудиторії; переказувати уривок середньої складності, прочитаний викладачем або прослуханий з плівки, або прослуханий в аудиторії текст за тематикою курсу; коротко резюмувати прочитаний твір середньої складності; скласти розповідь-виклад по окремих кадрів діафільму або кінофільму.

- Діалогічне мовлення - студент повинен вміти відповідати на питання по тематиці курсу, брати участь у вільній бесіді студентів з викладачем або студентів між собою за матеріалом пройдених текстів, домашнього читання; в обговоренні творів, рекомендованих для домашнього та індивідуального читання; в бесіді з окремих кадрів діафільму, по переглянутому відеофільму (в межах тематики курсу).

- Читання - студент повинен вміти технічно правильно читати підготовлений і непідготовлений текст як художній, так і суспільно-політичний, відповідної курсу складності; викладати зміст прочитаного в короткій формі або докладно; брати участь в бесіді з прочитаного в межах тематики курсу.

- Письмова мова - студент повинен вміти орфографічно правильно і пунктуаційно грамотно писати диктанти і викладу в межах пройденого матеріалу, давати розгорнуті відповіді на питання за змістом прочитаного або прослуханого матеріалу, писати твори на пройдену тематику.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-французької-мови

Отже, дана дисципліна розвиває і закріплює основи правильної мовленнєвої культури французької мови.

На нашому сервісі Курсовікс ви, у будь-який зручний для вас час, можете купити дипломну роботу чи творчий проект з курсу Практика усного і писемного мовлення французької мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!