Роздрукувати сторінку

Основи наукознавства, як навчальна дисципліна

« Назад

Основи наукознавства – це навчальна дисципліна, яка вивчає закономірності розвитку самої науки.

Даний курс не базується на якій-небудь одній науковій дисципліні. Саме наукознавство не має самостійного статусу в сучасній структурі наукового знання, а являється сталим симбіозом декількох доволі різноманітних наукових напрямів, об’єднаних цілями дослідження одного об’єкта і потребою освітньої діяльності, яка потребує комплексного знання про науку.

курс-Основи-наукознавства

Навчальний курс носить пропедевтичний характер і орієнтований на формування у студентів, які починають навчання у вузі, найбільш загальних систематизованих знань про науку як про специфічну форму пізнання і про структуру теоретичного наукового знання.

Мета вивчення дисципліни Основи наукознавства: познайомити слухачів з теоретичними проблемами виникнення і розвитку науки, методологією наукових досліджень.

Відповідно до поставленої мети слухач повинен отримати уявлення про фундаментальні поняття і категорії методології науки: знання, наука, наукова культура, філософія науки, соціологія знання, науковий твір і наукове відкриття, наукова раціональність.

Основні завдання курсу Основи наукознавства:

- сформувати знання про структуру наукової теорії і про основні загальнонаукові методи;

- ознайомити студенті з особливостями наукового підходу, який є системною основою раціонального (наукового) світогляду в його співвідношенням з іншими способами цілісного пояснення світу;

- ознайомити студенті в основними положеннями і категоріями соціології, психології, культурології, історії науки та ін. конкретними гуманітарними дисциплінами, які розглядають науку як об’єкт дослідження;

- сформувати початкові уміння використання формальних елементів і норм наукового спілкування (в тому числі при створенні і читанні наукових текстів, при організації і проведенні наукових зустрічей і т. п.).

Змістовно програма даного курсу включає в себе матеріали різних гуманітарних дисциплін, в тому числі філософії та методології науки, логіки, культурології, соціології, історії науки і ін. дисциплін.

Основи-наукознавства

Курс може розглядатися як один з першочергових елементів загально світоглядної підготовки фахівців, а також як початковий етап професійної освіти у вузі.

Зміст курсу включає наступні розділи:

- Загальне поняття про науку, взаємозв'язок наук;

- Інформаційно-пошукові мови. Класифікації, тезауруси і т. п.;

- Цінність, значення, користь, місце і підпорядкування, захист і заохочення науки;

- Мова науки. Наукова термінологія;

- Номенклатура. Знаки і символи, що не належать до писемності;

- Наукові теорії, гіпотези і системи;

- Встановлення залежності між науковими фактами, наукові знання;

- Загальна методологія. Наукові і технічні методи досліджень, вивчення, пошук і дискусії;

- Науковий аналіз і синтез;

- Поширення знань: факти, фантазії і фальсифікації. Обмеження в поширенні знань. Збереження знань в таємниці.

предмет-Основи-наукознавства

Отже, в рамках курсу формується специфічне уявлення про науку як про основу особливого типу світобачення і його взаємозв’язку з іншим типами світогляду, про соціальний статус науки і її місця в сучасному суспільстві і в історії культури, а також про роль наукових методів у професійній діяльності.

ІЦ Курсовікс готовий допомогти вам з виконанням роботи по даному курсу. У нас ви можете замовити курсову чи самостійну роботу з курсу Основи наукознавства. Роботи виконуємо якісно, з дотриманням термінів і вимог, список літератури з актуальних джерел. До кожної роботи індивідуальний підхід.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!