Роздрукувати сторінку

Критичне мислення, як навчальна дисципліна

« Назад

Одним з пріоритетних напрямків сучасного освітнього процесу на Заході і в Україні є розвиток критичного мислення учнів середніх і вищих навчальних закладів. Причинами цього є поява таких тенденцій сучасного суспільства, як постійне збільшення інформаційного простору, різке підвищення ролі інформаційних процесів і обсягу інформації, що надходить ззовні. Все це знаходить відображення і в соціальній сфері і, в першу чергу, в сфері освіти.

Критичне мислення являє собою складне і багатостороннє явище, ключовими компонентами якого є: встановлення і готовність до критичного мислення, володіння набором інтелектуальних умінь і навичок, наявність певного досвіду, наукового і життєвого «майданчика» для застосування цих умінь.

дисциплына-Критичне-мислення

Курс Критичне мислення – це навчальна дисципліна, яка вивчає шляхи та технології розвитку критичного мислення.

Дана дисципліна входить в варіативну частину циклу гуманітарних, соціальних та економічних наук, займає важливе місце в професійній підготовці студентів гуманітарних і соціальних напрямків підготовки.

Професійна підготовка фахівця з предмету Критичне мислення в якості обов'язкового компонента повинна припускати розвиток культури критичного мислення, що обумовлено складністю комунікативних процесів, що протікають в сучасному інформаційному суспільстві.

Мета дисципліни Критичне мислення – виховання критично мислячої людини, яка думає, що аналізує, вміє побачити проблему і знайти оптимальні шляхи її вирішення.

Критичне-мислення

Завдання курсу Критичне мислення:

- розглянути теоретичні основи критичного мислення, його мету, завдання та функції;

- виділити якості критично мислячої людини;

- освоїти категорії критичного мислення;

- виявити проблеми самої природи критичного мислення, його психологічні механізми та інтелектуальні навички і уміння, що складають його основу;

- розглянути складові елементи критичного мислення (встановлення, готовності до критичного мислення; інтелектуальні (розумові) навички і уміння;

- проаналізувати різні підходи щодо формування критичного мислення;

- формування умінь студентів «орієнтуватися» в сучасному інформаційному полі;

- розвиток умінь оцінювати рівень достовірності одержуваної інформації і виробляти свої власні незалежні судження.

Дисципліна «Критичне мислення», уже більше десятка років викладається в найбільших європейських університетах. Розділи з критичного мислення включені в різні варіанти тестів для вступу до магістратури та аспірантури, а британські школярі можуть навіть вибирати такий курс для здачі випускних іспитів.

Вивчення курсу Критичне мислення передбачає активне освоєння навичок критичного мислення, технік прийняття рішень, методик підготовки та проведення ефективних публічних виступів.

Вивчення матеріалу дисципліни «Критичне мислення» сприяє більш глибокому засвоєнню курсів «Логіка», «Культурологія», «Соціологія», «Політологія», підвищенню якості підготовки студентами курсових і дипломних робіт, служить основою для побудови самостійної освітньої стратегії.

курс-Критичне-мислення

У результаті успішного вивчення курсу студенти повинні володіти способами критичного осмислення інформації.

Таким чином, дисципліна Критичне мислення направлена на розвиток у студентів установки на поліпшення якості свого мислення, вдосконалення певних розумових умінь і навичок, готовності користуватися цими вміннями як у навчальній діяльності, так і в повсякденному житті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!