Роздрукувати сторінку

Основи дипломатії та дипломатичної роботи, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Основи дипломатії та дипломатичної роботи – розглядає зміст і сутність дипломатичної діяльності, її особливості та принципи в Україні та за кордоном.

Мета курсу Основи дипломатії та дипломатичної роботи – отримання студентами базисних знань дипломатичного права, а також професійних і особистих навичок і компетенцій, необхідних для ефективного виконання функцій фахівця в галузі міжнародних відносин в різних ситуаціях при роботі в державних органах України, а також в сферах науки і освіти, включаючи варіанти застосування отриманих знань і компетенцій в умовах роботи за кордоном.

курс-Основи-дипломатії-та-дипломатичної-роботи

Основні завдання курсу Основи дипломатії та дипломатичної роботи:

• дати студентам знання теоретичних і правових основ дипломатичної діяльності;

• дати чітке уявлення про організацію дипломатичної служби в Україні;

• дати необхідні знання ролі і технології переговорів в здійсненні завдань щодо захисту інтересів України в різних сферах двостороннього і багатостороннього співробітництва;

• прищепити вміння і необхідні навички, а також виробити професійні і особисті компетенції ефективних дій фахівця-міжнародника в умовах роботи в країні і за кордоном.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

• теоретичні та правові основи дипломатії як науки і як сфери професійної діяльності;

• варіанти національної специфіки дипломатичного мистецтва;

• організацію дипломатичної служби України;

• основні типи і види дипломатичних документів;

• теоретичні та організаційні форми переговорного процесу.

-- Вміти:

• аналізувати і давати оцінку застосовуваних методів дипломатії;

• бачити відмінності в принципах організації дипломатичної служби в різних країнах.

-- Володіти:

• категоріальним апаратом сучасних досліджень в області дипломатії;

• навичками здійснення основних заходів та вирішення ситуацій в сфері міжнародних контактів;

• навичками ведення переговорів і ведення ділового листування;

• основними нормами поведінки в сфері ділового та міжособистісного спілкування.

-- Вміти:

• аналізувати теоретичні та практичні засади зовнішньої політики окремих держав в контексті сучасної дипломатичної системи.

-- Володіти:

• політично коректною корпоративною культурою міжнародного спілкування;

• навичками роботи з джерелами, самостійної дослідницької роботи.

Основи-дипломатії-та-дипломатичної-роботи

Таким чином, даний курс знайомить студентів з основами дипломатії, що є інструментом регулювання міжнародних відносин і тією роллю, яку вона відіграють у житті людства.

Інтернет центр Курсовікс надає послуги по написанню студентських робіт. У нас ви можете замовити курсову чи відповіді на екзаменаційні білети з курсу Основи дипломатії та дипломатичної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!