Роздрукувати сторінку

Загальна естетична культура, як навчальна дисципліна

« Назад

Музика, їжа, танці, картини, спектаклі і театральні постановки – наша культура і повсякденне життя наповнені естетичними формами. Вираження естетики можна знайти в різних об'єктах, які звертаються до нас через наші почуття.

У різні часи історії, естетику розуміли по-різному – як знання про красу, про мистецтво, про переживання, як оцінку художньої творчості. У середині 17 століття це поняття було визначене як чуттєве сприйняття.

естетична-культура

Культура також має естетичну сторону. Сфера естетичної культури включає в себе не тільки можливість насолоджуватися мистецтвом і визначати його форми і види, а й здатність бачити естетику в повсякденному житті - у собі та інших людях.

Культура – це складне поняття, яке включає в себе знання, вірування, мистецтво, мораль, право, звичаї і будь-які інші здібності та навички, набуті людиною як членом суспільства. Також культура визначається як соціальна сфера, яка підкреслює практику, дискурси і матеріальні вираження соціального сенсу життя.

Вона є невід’ємною частиною існування людини і поділяється на: матеріальну (результат виробництва людини) та духовну, тобто естетичну.

До естетичної культури відносяться способи, навики, засоби, які використовує особа для сприйняття навколишньої дійсності. Вона виявляється у створених духовних і матеріальних цінностях, а також через саму поведінку людини, її спосіб життя, зовнішній вигляд.

Курс Загальна естетична культура – вивчає естетичні цінності, ідеали, почуття, мистецькі вподобання, досвід особистості.

естетичні-цінності

Мета – ознайомити студентів з основними складовими естетичної культури, формування естетичного відношення до навколишньої дійсності, розуміння важливості гармонійного співіснування, розвиток їх творчих здібностей, виховання у дусі любові до прекрасного та прагнення до вдосконалення згідно ідеалів толерантності, краси та чесності.

Завдання курсу Загальна естетична культура:

- визначити місце та значення курсу серед інших філософських дисциплін, його предмет та проблеми;

- визначити зміст загальної естетичної культури;

- з’ясувати значення поняття естетична культура;

- ознайомитися з естетичними категоріями;

- дати характеристику становлення та розвитку уявлень про даний предмет;

- розглянути погляди на красу в різні історичні епохи;

- розкрити суть основних естетичних цінностей та категорій;

- ознайомитися з сучасними показниками та критеріями естетичної культури;

- ознайомитися з рівнями її сформованості та їх показниками;

- визначити роль естетичної культури у розвитку та вдосконаленні особистості та загалом суспільного життя;

- організація діяльності студентів з естетичного удосконалення свого зовнішнього вигляду та навколишнього середовища;

- підвищення естетичного рівня студентів, шляхом відвідування культурних закладів, організації творчих конкурсів та ін.

Загальна-естетична-культура

Даний курс тісно пов'язаний з такими дисциплінами як естетика, етика, філософія, культурологія, мистецтвознавство та ін.

Таким чином, курс Загальна естетична культура направлений на формування високих естетичних уявлень, вподобань студентів, розвиток образного мислення, активну діяльність для задоволення естетичних потреб.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!