Роздрукувати сторінку

Політична історія сучасного світу, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Політична історія сучасного світу – вивчає визначальні риси історичного розвитку всесвітнього політпроцесу, політичну історію окремих зарубіжних країн.

Основною метою освоєння дисципліни Політична історія сучасного світу є підготовка студентів вищої школи в області політичної історії як одного з важливих доданків сучасної політичної науки.

дисципліна-Політична-історія-сучасного-світу

Завдання курсу Політична історія сучасного світу:

- формування уявлень про протікання основних політичних процесів в сучасному світі на основі знань про зарубіжні держави, політичні системи минулого і сьогодення, історії зовнішньої політики зарубіжних країн.

Конкретними завданнями дисципліни є:

- формування політологічного світогляду у студентів;

- набуття навичок аналізу різних типів джерел, зокрема, історичних документів;

- оволодіння навичками аргументовано і коректно обґрунтовувати свою позицію по дискусійних питань, проводити порівняльний аналіз історичних джерел.

У підсумку освоєння курсу студенти повинні:

-- Знати:

- основні етапи та характеристики політичної історії зарубіжних країн;

- особливості розвитку світових цивілізацій;

- ключові події історії зарубіжних країн.

-- Вміти:

- аналізувати різні типи джерел, зокрема, історичних документів;

- використовувати методи політичного аналізу при розгляді подій минулого;

- розбиратися в основних теоретичних підходах до світового історичного процесу;

- розбиратися в суті сучасних світових політичних процесів на основі глибоких знань з історії зарубіжних країн;

- аналізувати події минулого з наукової точки зору;

- порівнювати політичні процеси минулого і сьогодення провідних країн світу і визначати їх значення у загальному політичному розвитку і політ розвитку окремих держав;

- шукати і систематизувати матеріал з проблеми, систематизувати отримані знання.

-- Володіти:

- володіти навичками аргументовано і коректно обґрунтовувати свою позицію з дискусійних питань;

- володіти навичками порівняльного аналізу різних історичних джерел.

Політична-історія-сучасного-світу

Таким чином, в результаті засвоєння курсу студенти повинні отримати цілісне уявлення про сутність історичного розвитку світового політичного процесу і основні його особливості, політичну історію окремих зарубіжних країн. Разом з тим він повинен показати, що сама історія виступає як багатофакторний і різноваріантнісний процес, який створюється діяльністю різних політичних, економічних, соціальних і культурних суб'єктів.

ІЦ «Курсовікс» пропонує свою допомогу по написанню студентських наукових і будь-яких інших робіт від шпаргалки до дисертації. У нас ви можете купити курсову або підсумкову модульну контрольну роботу з курсу Політична історія сучасного світу за доступними цінами і гарантією якісного виконання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!