Роздрукувати сторінку

Вступ до спеціальності Міжнародна інформація, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Вступ до спеціальності Міжнародна інформація націлений на ознайомлення студентів з особливостями університетської освіти по обраній спеціальності, на розуміння її специфіки і можливостей з точки зору використання випускників цієї спеціальності в інтересах суспільства і держави і їх особистих амбіцій і намірів.

Дисципліна спирається на вивчення таких дисципліни як: Історія України, Всесвітня історія, Історія світової культури, Основи соціальної психології, Основи дослідницької роботи та ін.

Вступ-до-спеціальності-Міжнародна інформація

Головними завданнями цього курсу є:

• дати студентам уявлення про специфіку спеціальності Міжнародна інформація;

• ознайомити майбутніх фахівців з основними поняттями та основними етапами розвиток науки про міжнародну інформацію;

• дати перше уявлення про особливості інформаційно-аналітичної політики як частини національної стратегії;

• дати уявлення про необхідні навички і методи дослідницької та практичної роботи в області міжнародної інформації;

• показати сфери можливої професійної діяльність фахівця міжнародника;

• сприяти розумінню студентами змісту програми підготовки у даній області.

Інформаційно-аналітичнв-політика

В результат освоєння дисципліни Вступ до спеціальності Міжнародна інформація  студент повинен:

-- знати:

• специфіку спеціальності Міжнародна інформація;

• основні поняття використовувані в науці Міжнародні інформація та основні етапи розвитку цієї науки;

• сфери можливої професійної діяльності фахівця даної галузі;

• зміст програми.

-- вміти:

• використовувати отримані знання для ефективного освоєння дисципліни навчального плану;

• розпізнавати різні підходи до вивчення і аналізу міжнародної інформації;

• правильно застосовувати професійну термінологію.

-- володіти:

• уявленнями про навички науково-дослідницької та практичної роботи в області міжнародної інформації;

• навичками участі в дискусії з проблем міжнародної інформації.

Міжнародна-інформація

Отже, зміст програми курсу з цієї дисципліни спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про зміст і основні етапи становлення міжнародної інформаційно-аналітичної діяльності, основні тенденції і напрями її сучасного розвитку. Особлива увага приділяється  ролі і значенню міжнародної інформації в розвитку сучасної цивілізації і нашої країни і яке місце в ній займає Українська держава.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!