Роздрукувати сторінку

Громадська думка і піар, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Громадська думка і піар» націлений на освоєння системи знань для роботи з громадською думкою. Громадська думка – це насамперед об'єкт постійного вивчення фахівців зі зв'язків з громадськістю.

Завдання курсу - сформувати у студентів уявлення про громадську думку, методи їх аналізу, зміни і т. д.

ведення-PR-акцій

Досягнення цієї мети передбачає вирішення завдань:

1) формування цілісної системи уявлень про напрямки, стратегії і прийоми діяльності фахівців із зв'язків з громадськістю в області організації і ведення PR-акцій;

2) освоєння принципів виділення і сегментування цільової аудиторії, дослідження її структури і запитів, формування у неї попиту на послуги, і створення іміджу, відповідного потребам ринку;

3) розвиток навичок бізнес-комунікації;

4) відпрацювання процедурних технологій PR з управління інформацією (складання прес-релізів) і прийняття колективних рішень.

У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні:

- знати зміст ключових понять дисципліни (громадську думку, суспільну свідомість, громадськість та ін.), основні теоретичні знання до аналізу громадської думки; розуміти соціальну роль громадської думки як частини суспільної свідомості;

- вміти проводити вивчення громадської думки.

З'єднання теоретичного підходу з практичними заняттями, в процесі яких учні виконують індивідуально-творчі, а також тренувальні та тестові завдання, що дозволяють їм визначити свої здібності і можливості, ознайомитися з методиками розвитку необхідних практичних навичок і т. д., дозволяють досягти певної ефективності занять. Засвоєння змісту курсу передбачає також велику самостійну роботу студентів: ознайомлення з текстами першоджерел та рекомендованою додатковою літературою, виконання контрольних завдань, у тому числі безпосередньо в ході лекцій.

Громадська-думка-і-піар

Програма дисципліни «Громадська думка і піар» має міждисциплінарний характер і пов'язана з програмами з PR, журналістики, маркетингу, рекламною справою, соціальною психологією та іншими дисциплінами.

Дисципліна «Громадська думка і піар» служить логічним завершенням курсу спеціальних дисциплін, які викладаються студентам спеціальності «Зв'язки з громадськістю», формуючи уявлення про громадськість та громадську думку, соціальне значення громадської думки як частини суспільної свідомості і т. д.

Вивчення PR дозволяє студентам навчитися вистоювати зв'язки з громадськістю за допомогою стереотипізованої і образно упакованої пропозиції послуг, освоїти принципи управління увагою громадськості за допомогою іміджу і бренду, а також приймати колективні рішення і керувати значущою інформацією.

Дисципліна передбачає поєднання традиційних і активних методів навчання: читання теоретичної літератури, розбір структури та ходу реалізації успішних PR-програм, написання тематичних прес-релізів, участь у діловій грі, що дозволяє опанувати процедурну технологію PR «мозковий штурм».

Вивчення курсу «Громадська думка і піар» тісно пов'язане з такими, як «Економіка», «Методологія наукових досліджень» та «Інформаційні технології». Спираючись на вищезазначені дисципліни, PR формує вміння оперативно реагувати на наявність громадської думки, працюючи з інформацією, використовувати методи досліджень запитів, настроїв та потреб цільової аудиторії і розробляти і реалізовувати економічно обґрунтовані PR-програми.

зв’язки-з-громадськістю

Теоретичні та практичні аспекти розвитку дисципліни розглядали: Варакута С.А., Душкіна М.Р., Гуров Ф. та ін.

Сьогодні, в час бурхливого розвитку інтернет-технологій, вирішити питання з написанням наукових робіт зовсім легко. Якщо виникла потреба замовити курсову роботу чи реферат з курсу «Громадська думка і піар», пишіть в одну з кращих фірм ІЦ «KURSOVIKS», де швидко та за помірну плату нададуть Вам допомогу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!