Роздрукувати сторінку

Стилістика португальської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс стилістики португальської мови має на меті ознайомити студентів-перекладачів з найважливішими напрямками сучасних стилістичних досліджень у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці, з основними актуальними проблемами в цій галузі мовознавства.

Цей курс покликаний допомогти студентам оволодіти знанням стилістичних ресурсів португальської мови, стилістичних норм та їх варіативності в різних сферах комунікації і навичками їх реалізації в різних сферах професійного спілкування. В завдання курсу також входить сформувати у студентів уявлення про національну специфіку використання мовних засобів, про національну своєрідність системи функціональних стилів португальської мови.

португальська-мова

Цілями освоєння дисципліни «Стилістика португальської мови» є: розвиток у студентів самостійного лінгвістичного мислення, що веде до теоретичного осмислення явищ всіх рівнів мовної системи, в даному випадку рівня морфеміки і словоформи, вивчення реалізації нормативної португальської мови (представленої усною і письмовою формами існування мови, національними варіантами португальської мови, різними функціональними стилями), а також у територіальних і соціальних діалектах; розуміння особливостей португальської мови в зіставленні з українською мовою та іншими романськими мовами; розгляд інновацій, що мають місце в сучасній португальській мові, з'ясування їх співвідношення і зв'язок з процесами, що відбувалися в історії мови; вивчення спеціальної літератури, включаючи літературу на португальською мовою.

Завдання освоєння дисципліни:

1) ознайомити студентів з основними поняттями, проблемами і базовою термінологією стилістики;

2) виробити і розвинути у студентів уміння обговорювати актуальні проблеми стилістики, ілюструючи їх власними прикладами;

3) виробити і розвинути у студентів уміння аналізувати стилістичні явища в їх реальному функціонуванні для забезпечення поглибленого розуміння тексту на мові, що вивчається і успішного декодування всього обсягу інформації, що міститься в ньому;

4) забезпечувати умови для активізації пізнавальної діяльності студентів і формування у них досвіду самостійного комплексного стилістичного аналізу тексту;

5) підвищити культуру мовлення іноземною мовою і стимулювати формування художнього смаку.

проблеми-стилістики

Засвоєння дисципліни «Стилістика португальської мови» є необхідною умовою для майбутньої успішної педагогічної, перекладацької та наукової діяльності в різних сферах застосування спеціальністю «Філологія».

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- морфологічну систему португальської мови, національні і регіональні варіанти, принципи функціонування цієї системи;

- системні явища в області морфології португальської мови;

- основні сучасні теоретичні концепції морфологічного опису;

- про основні роботи вітчизняних і зарубіжних дослідників португальської морфології.

-- Вміти:

- аналізувати явища морфології португальської мови;

- проводити морфологічний розбір португальського тексту;

- визначати частиномовну приналежність слів у реченні;

- аналізувати морфемний склад слова різних частин мови.

-- Володіти:

- базовою загально граматичною і морфологічною термінологією українською та португальською мовами;

- основною проблематикою морфеміки і морфології;

- навичками самостійного читання сучасної лінгвістичної літератури, присвяченої різним аспектам морфологічного опису;

- навичками роботи з електронними корпусами португальської мови.

Стилістика-португальської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Плунгян В.А., Нєустроєва Г.К., Кронгауз М.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Стилістика португальської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!