Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу французької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Теорія перекладу французької мови є однією з теоретичних дисциплін освітнього циклу за основною спеціальністю: вчитель французької та англійської мов. Основні теоретичні аспекти, що розглядаються в рамках курсу і практика перекладу дозволяють сформувати ряд умінь і навичок, необхідних для виконання адекватного усного та письмового перекладу тексту чи повідомлення з французької мови на українську і з української мови на французьку.

Мова йде про газетно-публіцистичний текст, уривки з художньої прози, що містять, проте, певні труднощі з точки зору виконання грамотного перекладу. Компетентність перекладача почасти необхідна і вчителю іноземної мови, оскільки найчастіше саме він є носієм і поширювачем інформації, яку можна отримати тільки знаючи іноземні мови. Вона необхідна і як елемент методики викладання, і для організації та проведення зустрічей з носіями мови, тощо.

практика-перекладу

Таким чином дана дисципліна реалізує наступні основні завдання:

1) забезпечує придбання системи знань в області теорії і практики перекладу французької мови;

2) сприяє подальшому формуванню лінгвістичної культури студентів;

3) здійснює підготовку до ведення професійно-педагогічної діяльності в сфері перекладу французької мови.

Для освоєння даної дисципліни необхідні компетенції, сформовані в рамках освоєння дисциплін: «Практичний курс основної іноземної мови (французької мови), «Лексикологія», «Історія мови», «Стилістика», «Основи міжкультурної комунікації» чи інший курс за вибором, «Класична мова (латинська)», «Загальне мовознавство», «Вступ до літературознавства», «Історія зарубіжної літератури».

Цілі опанування дисципліни. По закінченні курсу і в ході роботи студенти повинні навчитися:

- вільно викладати, вивчений теоретичний матеріал;

- аналізувати текст оригіналу і текст перекладу з точки зору теорії перекладу;

- вільно володіти термінологією курсу «Теорія та практика перекладу французької мови»;

- розуміти відмінності письмового та усного перекладів;

- розбиратися в основних питаннях курсу «Теорія та практика перекладу французької мови»;

- виконувати адекватний переклад, пропонованого тексту;

- грамотно виконувати послідовний переклад, пропонованого тексту;

- використовувати вивчений матеріал і практичні навички володіння перекладом у роботі вчителя іноземної мови.

Теорія-та-практика-перекладу-французької-мови

В результаті освоєння дисципліни «Теорія та практика перекладу французької мови» випускник повинен володіти наступними компетенціями:

Загальнокультурні:

- здатність до комунікації в усній і письмовій формах українською і французькою мовами для вирішення завдань міжособистісної та міжкультурної взаємодії.

Загальнопрофесійні компетенції:

- готовність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіти мотивацією у своїй професійній діяльності;

- володіння основами професійної етики та мовленнєвої культури.

Професійні компетенції:

- здатність використовувати сучасні методи і технології навчання і діагностики;

- здатність проектувати траєкторії свого професійного зростання і особистісного розвитку;

- здатність розробляти і реалізовувати культурно-просвітницькі програми.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А.П. Сєдих, Ж. Баган, А.Н. Лангне та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи реферат з курсу «Теорія та практика перекладу французької мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!