Роздрукувати сторінку

Стилістика турецької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Сучасна турецька (колишня османська) мова, яка є державною мовою Турецької Республіки – країни, розташованої в Малій Азії (Анатолійський півострів) і частково на півдні Європи (Фракія), склалася в результаті багатовікового розвитку мов сельджуцьких племен, які проникли в 9-11 ст. з Середньої Азії на Анатолійський півострів і сформували там державу сельджуків, а пізніше – Османська держава, що стало потім Османською імперією. У цей період (15-16 ст.) почалося становлення турецької народності і турецької мови. Чисельність турків в даний час наближається до 70 мільйонів чоловік.

Після падіння Османської імперії, розвитку національно-визвольного руху в 1923 році в Туреччині були створені реальні умови для проведення корінних реформ в області мови. Основною метою реформи було очищення турецької лексики від іншомовних (в першу чергу арабо-перських) запозичень.

Стилістика-турецької-мови

Турецька мова входить у сім'ю тюркських мов, на яких говорять багато народів Закавказзя і Північного Кавказу, Середньої Азії і Казахстану, Поволжя, Уралу і Сибіру.

Найбільш спорідненими турецькій є гагаузька, азербайджанська, кримськотатарська і туркменська мови.

Метою курсу "Стилістика турецької мови" є ознайомлення студентів різними формами використання літературної мови та їх нормативними властивостями. Знання функціонально-стильового варіювання необхідне студентам для розуміння того, яким чином конкретне завдання спілкування знаходить свій вияв у конкретному мовленнєвому акті.

В даної дисципліни студенти знайомляться з стилістичними особливостями сучасної турецької мови, знайомляться з усіма стилями окремо і навчаються користуватися ними в залежності від ситуації і місця.

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- здатність використовувати основи філософських знань для формування світоглядної позиції;

- здатність до комунікації в усній і письмовій формах українською та іноземною мовами для вирішення завдань міжособистісної та міжкультурної взаємодії;

- здатність до самоорганізації та самоосвіти;

- володіння однією з мов народів Азії та Африки;

- здатність розуміти, викладати і критично аналізувати інформацію про Схід, вільно спілкуватися на основній східній мові усно та письмово;

- перекладати з східної мови тексти культурного, наукового, політично-економічного і релігійно-філософського характеру;

- здатність готувати матеріали для навчальних занять.

турецька-літературна-мова

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- стилі турецької літературної мови;

- стилістичні та мовленнєві помилки при письмовому та усному викладі турецької мови.

2. повинен вміти:

- уміти складати ділові тексти і документи відповідно особливостями конкретного стилю.

3. повинен володіти:

- навичками розрізняти стилі турецької літературної мови;

- вміння складати ділові тексти і документи відповідно особливостями конкретного стилю.

4. повинен демонструвати здатність та готовність:

- розрізняти стилі турецької літературної мови;

- уміти складати ділові тексти і документи відповідно особливостями конкретного стилю;

- уникати допущення стилістичних і мовних помилок при письмовому та усному викладі турецької мови.

турецька-мова

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кайда Л., Захаров К., Соколова О. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Стилістика турецької мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!