Роздрукувати сторінку

Соціальна робота на виробництві, як навчальна дисципліна

« Назад

«Соціальна робота на виробництві» являє собою самостійну дисципліну, яка виступає складовою частиною освітньої програми за напрямом підготовки «Соціально-культурна діяльність» і відноситься до дисциплін за вибором варіативної частини гуманітарного, соціального та економічного циклу навчального плану.

Предмет вивчення навчальної дисципліни – сутність та зміст соціальної роботи на виробництві.

проведення-соціальної-роботи

Мета вивчення курсу – оволодіння студентами знаннями з організації та проведення соціальної роботи на виробництві, формування навичок їх використання в соціально-культурній діяльності.

Курс орієнтований на формування у студентів комплексу знань, навичок та вмінь організації та проведення соціальної роботи.

Основною метою дисципліни є досягнення таких освітніх результатів:

– сформувати у студентів уявлення про основи соціальної роботи на виробництві, основні проблеми практики її реалізації;

– дати знання з організації та проведення соціальної роботи на виробництві;

– розвинути вміння, що сприяють використанню отриманих знань у соціально-культурній діяльності.

Соціальна-робота-на-виробництві

Студент повинен:

-- Знати:

– сутність, категорії, закономірності, принципи, рівні та функції соціальної роботи на виробництві;

– основні теорії та моделі соціальної роботи;

– форми і методи соціальної роботи на виробництві;

– механізми реалізації соціальної політики в ході своєї професійної діяльності.

-- Вміти:

- використовувати отримані знання з соціальної роботи в соціально-культурній діяльності.

-- Володіти навичками:

– організації і проведення соціальної роботи на виробництві.

В результаті вивчення дисципліни «Соціальна робота на виробництві» у студента повинні бути сформовані наступні компетенції:

– здатний до розуміння рушійних сил і закономірностей історичного процесу, місця і ролі своєї країни в історії людства і в сучасному світі;

– знає психологічні основи організаційної діяльності і ділового спілкування, що володіє основами культури мовлення, має загальне уявлення про моральні і етичні норми, національні, культурні та конфесійні традиції суспільства; про принципи гуманізму, свободи, демократії та толерантності до національно-культурних, релігійних, расових відмінностей людей, готовий до кооперації з зарубіжними колегами і ділового спілкування іноземною мовою;

– вміє використовувати нормативні правові документи у своїй діяльності;

– знає нормативну базу, що регламентує соціально-культурну діяльність в країні і світі, основи планування, проектування, реалізації і забезпечення культурного життя держави і суспільства, розуміє основи культурної політики в галузі охорони культурної спадщини, підтримки культурно-освітніх і культурно-дозвіллєвих установ, в області освіти і пропаганди національних соціально-культурних цінностей;

– володіє методиками тестування професійних умінь і навичок, методиками особистісного зростання, психологічними прийомами активізації творчого мислення.

соціально-культурна-діяльність

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Холостова Є.І., Шмельова Н.Б., Воробцова Є.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Соціальна робота на виробництві» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!