Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Культура усного і писемного мовлення нідерландської мови

Культура усного і писемного мовлення нідерландської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Культура мови - це та галузь знань, яка важлива для кожної цивілізованої людини.

Дисципліна Культура усного і писемного мовлення нідерландської мови - вивчає проблеми, пов'язані з удосконаленням мовлення нідерландської мови як знаряддя культури в широкому сенсі цього слова.

Культура-усного-і-писемного-мовлення-нідерландської-мови

Даний курс є дисципліною гуманітарного, соціального та економічного циклу.

Мета дисципліни Культура усного і писемного мовлення нідерландської мови:

- сприяти формуванню комунікативної компетентності майбутнього фахівця, тобто підвищити його загальну мовну культуру;

- вдосконалити володіння нормами сучасної нідерландської мови;

- сформувати навички ефективної комунікації в різних умовах спілкування.

курс-Култура-усного-та-писемного-мовлення-ндерландської-мови

Завдання дисципліни Культура усного і писемного мовлення нідерландської мови:

- познайомити студентів з системою норм нідерландської літературної мови на фонетичному, лексичному, словотвірному, граматичному рівні;

- дати теоретичні знання в області нормативного і цілеспрямованого вживання мовних засобів нідерландської мови у діловому та науковому спілкуванні;

- сформувати практичні навички та вміння в області складання і продукування різних типів текстів, запобігання і коригування можливих мовних помилок, адаптації текстів для усного або письмового викладу;

- сформувати вміння, розвинути навички комунікації в різних ситуаціях спілкування;

- виділити стилі мовлення та особливості їх практикування, власне, нідерландською мовою;

- освоїти мовний компонент культури мовлення нідерландської мови, який пов'язаний з літературною мовою;

- опанувати етичний компонент, який притаманний, власне, культурі нідерландського мовлення;

- визначити комунікативний компонент, який включає в себе такі елементи як доцільність, адекватність, правильність мовлення та ін.;

- виділити естетичний компонент мовлення, який полягає у зовнішній привабливості і красі самого факту мовлення;

- сформувати навички застосування основ усіх компонентів мовлення при комунікації нідерландською мовою;

- навчити студентів прогнозувати зміни норми мовлення нідерландською мовою на підставі зовнішніх і мовних чинників;

- сформувати у студентів свідоме ставлення до свого і чужого усного та писемного мовлення на основі вивчення його комунікативних якостей.

У результаті вивчення матеріалу вище згаданої дисципліни студенти повинні знати:

- основи загального поняття культури мови та історію розвитку культури мовлення як науки;

- національні особливості нідерландського мовлення;

- аспекти культури мовлення нідерландської мови (комунікативний, нормативний та етичний).

-- Набути:

- навички практичного застосування набутих знань.

нідерландська-мова

Отже, в результаті вивчення курсу Культура усного і писемного мовлення нідерландської мови, студент зможе збагатити загальні знання про нідерландську мову та культуру, а також розвинути навички культури спілкування іноземною мовою, на основі вивчення особливостей нормативного та комунікативного аспектів нідерландського мовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!