Роздрукувати сторінку

Методика ознайомлення дітей з природою, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна Методика ознайомлення дітей з природою входить до переліку навчальних дисциплін, необхідних для підготовки фахівців в галузі дошкільної освіти і розглядає питання, пов'язані з ознайомленням дітей дошкільного віку з природою і їх екологічним вихованням.

На основі вивчення основних наукових проблем природознавства таких, як різноманітність живих організмів і їх роль в природі, взаємозв'язок живого організму з середовищем проживання, взаємини організмів в біоценозі, вплив діяльності людини на зміну природи, майбутні педагоги закладів дошкільної освіти підводяться до розуміння основоположних засад виховання майбутнього покоління.

курс-Методика-ознайомлення-дітей-з-природою

Мета вивчення курсу Методика ознайомлення дітей з природою:

- оволодіння майбутніми педагогами науковими знаннями про процес формування у дошкільнят уявлень про предмети і явища природи;

- забезпечити високий рівень теоретичної та методичної підготовки студентів на основі врахування за професійним спрямуванням їх майбутньої діяльності;

- формувати вміння практичної реалізації завдань ознайомлення з природою дітей в практиці роботи закладів дошкільної освіти.

Завдання вивчення курсу Методика ознайомлення дітей з природою:

- формувати правильні теоретичні орієнтири, уявлення про праці вчених, присвячені ознайомленню з природою та екологічному вихованню дітей дошкільного віку;

- формувати вміння організовувати та забезпечувати умови для проведення роботи по ознайомленню з природою і екологічному вихованню дітей в закладах дошкільної освіти;

- сприяти розвитку уявлень і вмінь планування та проведення роботи по ознайомленню з природою та екологічному вихованню дітей дошкільного віку.

Даний курс (Методика ознайомлення дітей з природою) входить до циклу спеціальних дисциплін державного компонента. Викладання навчальної дисципліни спирається на знання, отримані студентами в процесі вивчення таких навчальних дисциплін, як «Дитяча психологія», «Дошкільна педагогіка», і тісний взаємозв'язок з «Філософією» і всіма методиками дошкільної освіти.

Викладання навчальної дисципліни Методика ознайомлення дітей з природою здійснюється в різних формах організації освітнього процесу: через лекції, семінари та практичні заняття і широке використання технічних засобів, мультимедійних технологій та інтерактивних методів навчання.

Даний предмет має певні особливості не тільки в змісті, але і в методиці викладання. Головна характерна особливість предмета полягає в тому, що кожна тема вивчається протягом усього навчального року.

Специфіка змісту предмета вимагає організації занять не тільки в класній кімнаті, але і на пришкільній ділянці, на вулиці, на природі, в парку.

Методика-ознайомлення-дітей-з-природою

Провідним методом знайомства дітей з природою є спостереження. Залучення учнів до природи, навколишнього світу слід здійснювати шляхом цілеспрямованих спостережень, а також організації посильної практичної діяльності дітей на природі: збору листя, сухих гілок, насіння для підгодівлі птахів і т. д.

Отже, курс Методика ознайомлення дітей з природою є важливим елементом освіти вихователя дошкільного закладу, адже закладає основи правильного підходу до дітей і розкриває ефективні методики ознайомлення дошкільнят з одним з найважливіших елементів навколишньої дійсності – з природою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!